Cerita Panji atau Lingkup Cerita Panji merupakan sekumpulan cerita yang berkisar pada, atau memiliki keterkaitan dengan, dua tokoh utamanya iaitu Raden Panji Inu Kertapati (atau Kudawaningpati atau Asmarabangun), seorang pangeran dari Kerajaan Jenggala, dan Dewi Sekartaji (atau Galuh Candrakirana), seorang puteri dari Kerajaan Kediri.[1] Kedua bangsawan tersebut saling mencinta dan cerita-cerita sering kali berakhir dengan persatuan cinta tersebut. Karena cerita-cerita tersebut saling berdiri sendiri dengan banyak variasi atau kembangan, tidak disatukan dalam suatu cerita induk, namun selalu berkisar pada dua tokoh utama tersebut, dapat dikatakan bahawa cerita-cerita Panji merupakan suatu lingkup sastera (literary cycle).

Lukisan gambaran Raden Panji Asmarabangun mencari isterinya yang hilang, Dewi Sekartaji; di Panggung IMAX Keong Emas, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta

Tema klasik cerita ini terutama terkait dengan petualangan dari dua tokoh utama tersebut, meskipun juga ada yang mengenai perjuangan hidup tokoh lain. Asal-muasal cerita Panji tidak diketahui tetapi jelas memiliki latar belakang era Kerajaan Kadiri, ketika para pujangga mulai merangkai karya sastera dengan cerita yang tidak lagi India-sentris, melainkan bernafaskan kehidupan lokal Jawa. Cerita-cerita Panji mencapai kepopuleran di era Majapahit, dan mendapat posisi didaktik yang tinggi, sehingga sejumlah candi peninggalan kerajaan ini berhiaskan relief yang mengabadikan tidak hanya epik cerita dari India, seperti Ramayana dan Mahabharata, namun juga kisah-kisah dari lingkup cerita Panji maupun yang sezaman.

Pada masa Majapahit akhir dan setelahnya, cerita-cerita Panji mulai dijadikan karya sastera dalam bentuk puisi maupun prosa berbagai keraton dan dituturkan secara lisan di kalangan umum, sehingga beberapa di antaranya menjadi cerita rakyat populer, seperti cerita Keong Emas, Ande Ande Lumut, Cinde Laras, Enthit, dan Golek Kencana.[2] Berbagai cerita ini lalu menyebar sampai sejumlah kerajaan di Nusantara (Indonesia dan Malaysia), bahkan kemudian sampai ke Siam (Thailand), Khmer (Kamboja), Birma (Myanmar), dan mungkin pula Filipina. Di kawasan Indocina, cerita Panji diadaptasi sesuai dengan situasi setempat. Tokoh Raden Inu Kertapati diadaptasi dalam karya sastera dan drama tari dengan nama yang bervariasi, seperti Inao/อิเหนา (Siam), Inav/Eynao (Khmer), atau E-naung (Birma), sementara Dewi Sekartaji dikenal sebagai Bussaba/Bessaba.

Sejak tahun 2017, berbagai naskhah (manuskrip) cerita Panji telah dimasukkan oleh UNESCO ke dalam Warisan Ingatan Dunia, setelah setahun sebelumnya diajukan oleh berbagai perpustakaan dari Kemboja, Indonesia, Belanda, Malaysia, dan United Kingdom.[3]

Tokoh dalam Cerita Panji sunting

Penamaan "cerita Panji" didasarkan pada beberapa tokohnya, termasuk tokoh utamanya, yang memakai gelar "Panji". Ini adalah gelar kebangsawanan di Jawa yang sudah dikenal sejak masa Kediri. Istilah tersebut merupakan nama gelar atau jabatan yang masih berhubungan dengan lingkungan istana yang mengacu kepada tokoh ksatria lelaki iaitu seorang raja, putera, mahkota, pejabat tinggi kerajaan, kepala daerah, dan pemimpin pasukan. Istilah “panji” atau ‘apanji” atau “mapanji” ini terus digunakan secara umum hingga masa Singhasari dan Majapahit[1]. Gelar Raden Panji masih digunakan sampai sekarang di kalangan bangsawan Jawa Timur.

Tokoh-tokoh utama atau dasar sunting

 1. Raden Panji Inu (atau Ino atau Hino) Kertapati / Panji Asmarabangun / Kuda (atau Cekel) Wanengpati / Ande-ande Lumut / Enthit
 2. Dewi Sekartaji / Galuh Candrakirana
 3. Panji Semirang / Kuda Narawangsa (Dewi Sekartaji dalam penyamaran sebagai lelaki)
 4. Ragil Kuning / Dewi Onengan
 5. Dewi Kilisuci
 6. Prabu Gunung Sari
 7. Klana Sewandana / Klana Tunjung Seta

Tokoh-tokoh pendukung sunting

 1. Panji Sinom Pradapa
 2. Panji Brajanata
 3. Panji Kartala
 4. Panji Handaga
 5. Panji Kalang
 6. Klana Jayapuspita
 7. Lembu Amiluhur
 8. Lembu Amijaya
 9. Wirun
 10. Resi Gatayu
 11. Bremanakanda
 12. Srengginimpuna
 13. Jayalengkara
 14. Panji Kuda Laleyan
 15. Sri Makurung
 16. Kebo Kenanga
 17. Jaka Sumilir
 18. Jatipitutur
 19. Pituturjati
 20. Ujungkelang
 21. Tumenggung Pakencanan
 22. Kudanawarsa
 23. Jaksa Negara
 24. Jaya Kacemba
 25. Jaya Badra
 26. Jaya Singa
 27. Danureja
 28. Sindureja
 29. Klana Maesa Jlamprang
 30. Klana Setubanda
 31. Sarag
 32. Sinjanglaga
 33. Retna Cindaga
 34. Surya Wisesa

Tokoh-tokoh kembangan sunting

Lakon Panji sunting

Cerita-cerita dalam Lingkup Panji banyak digunakan dalam berbagai pertunjukan tradisional. Di Jawa, Cerita Panji digunakan dalam pertunjukan Wayang Gedog, wayang orang, dan kethoprak. Di Bali, yang dikenal di sana sebagai "Malat", pertunjukan Arja juga memakai lakon ini. Kisah ini juga menjadi bahagian tradisi dari Suku Banjar di Kalimantan Selatan meskipun kini mulai kurang dikenal oleh masyarakat. Di Thailand terdapat seni pertunjukan klasik yang disebut "Inao" (Bahasa Thai:อิเหนา) yang berasal dari nama "Inu"/"Ino". Begitu pula Kamboja yang mengenal lakon ini sebagai "Eynao".

Cerita Panji pada relief candi sunting

jmpl|ka|300px|Lukisan Bali menggambarkan Pangeran Panji bertemu tiga orang perempuan di hutan. Relief cerita Panji dapat ditemukan pada beberapa candi di Jawa Timur yang dibangun dalam masa Majapahit. Arkeolog Agus Aris Munandar bahkan mengatakan bahawa cerita Panji merupakan "Kisah Nasional Majapahit" kerana seringnya digambarkan pada relief dinding candi di masanya. Candi Penataran di Kabupaten Blitar, candi Mirigambar di Kabupaten Tulungagung, dan candi Surawana di Kabupaten Kediri memiliki relief yang menceritakan tokoh Panji.

Ciri khas tokoh Panji dalam penggambaran relief adalah figur pria yang digambarkan memakai tekes (Jaw.: ꦠꦼꦏꦼꦱ꧀, IPA: /tə·kəs/) penutup kepala serupa blangkon Jawa gaya Sala/Surakarta. Badan bahagian atas tokoh tersebut digambarkan tidak mengenakan pakaian, sedangkan bahagian bawahnya digambarkan memakai kain yang dilipat-lipat hingga menutupi paha. Beberapa relief atau arca menggambarkan Panji membawa keris yang diselipkan di bahagian belakang pinggang, atau ada juga yang digambarkan membawa senjata seperti tanduk kerbau (sebagaimana yang dipahatkan pada Candi Gajah Mungkur di lereng Gunung Penanggungan (Kepurbakalaan (Kep.) XXII) (Bernet Kempers 1959:325-6). Meskipun demikian, tidak semua tokoh bertopi tekes menggambarkan Panji, kerana tokoh Sidapaksa (suami Sri Tanjung dalam cerita Sri Tanjung) yang dipahatkan di Candi Surawarna dan Jabung, atau tokoh Sang Satyawan yang dipahatkan pada pendopo teras II Panataran serta dua sosok lelaki dalam relief cerita Kunjarakarna di Candi Jago, juga digambarkan mengenakan tekes.


Naskhah-naskhah Panji sunting

Hingga sekarang tidak ditemukan naskhah-naskhah Panji berangka tahun dari periode Majapahit, meskipun berbagai relief candi yang didirikan pada masa kerajaan itu mengabadikan cerita-cerita tersebut. Penulisan cerita Panji baru dilakukan jauh setelahnya[1]. Naskhah Panji tertua yang tersimpan di Indonesia adalah naskhah asal Palembang berjudul Panji Angreni[1]. Naskhah ini berangka tahun 1795 TM ini dikoleksi oleh Perpustakaan Nasional RI[4].

Perpustakaan Universitas Leiden menyimpan 260 naskhah cerita Panji dalam delapan bahasa[5]. The British Library mengoleksi berbagai naskhah Panji dalam sejumlah bahasa[6]: terdapat delapan naskhah berbahasa Jawa (mulai dari yang bertanggal 1785 M) serta sepuluh naskhah berbahasa Melayu yang kebanyakan diperoleh dari daerah Semenanjung yang memiliki tradisi wayang kulit (Kelantan dan Kedah), dengan naskhah berangka tahun tertua 1787 M.

Penyebaran sunting

Sebagai suatu karya sastera yang berkembang dalam masa Jawa Timur klasik, kisah Panji telah cukup mendapat perhatian para ahli. Ada yang telah membicarakannya dari segi kesusastraannya (Cohen Stuart 1853), dari segi kisah yang mandiri (Roorda 1869), atau diperbandingkan dengan berbagai macam cerita Panji yang telah dikenal (Poerbatjaraka 1968), serta dari berbagai segi yang lainnya lagi'.

Menurut C.C.Berg (1928) masa penyebaran cerita Panji di Nusantara berkisar antara tahun 1277 M (Pamalayu) hingga ± 1400 M. Ditambahkannya bahawa tentunya telah ada cerita Panji dalam bahasa Jawa Kuno dalam masa sebelumnya, kemudian cerita tersebut disalin dalam bahasa Jawa Tengahan dan Bahasa Melayu. Berg (1930) selanjutnya berpendapat bahawa cerita Panji mungkin telah populer di kalangan istana raja-raja Jawa Timur, tetapi terdesak oleh derasnya pengaruh Hinduisme yang datang kemudian. Dalam masa selanjutnya cerita tersebut dapat berkembang dengan bebas dalam lingkungan istana-istana Bali'.

R.M.Ng. Poerbatjaraka membantah pendapat Berg tersebut, berdasarkan alasan bahawa cerita Panji merupakan suatu bentuk revolusi kesusastraan terhadap tradisi lama (India). Berdasarkan relief tokoh Panji dan para pengiringnya yang diketemukan di daerah Gambyok, Kediri, Poerbatjaraka juga menyetujui pendapat W.F. Stutterheim yang menyatakan bahawa relief tersebut dibuat sekitar tahun 1400 M. Akhirnya Poerbatjaraka menyimpulkan bahawa mula timbulnya cerita Panji terjadi dalam zaman keemasan Majapahit (atau dalam masa akhir kejayaan kerajaan tersebut) dan ditulis dalam Bahasa Jawa Tengahan (1968:408–9). Penyebarannya ke luar Jawa terjadi dalam masa yang lebih kemudian lagi dengan cara penuturan lisan.

Hubungan dengan sejarah sebenar sunting

Cerita di dalam lakon panji berhubungan dengan tokoh-tokoh nyata dalam sejarah Jawa (terutama Jawa Timur). Tokoh Panji Asmarabangun dihubungkan dengan Sri Kamesywara, raja yang memerintah Kediri sekitar tahun 1180 hingga 1190-an. Permaisuri raja ini memiliki nama Sri Kirana adalah puteri dari Jenggala, dan dihubungkan dengan tokoh Candra Kirana. Selain itu ada pula tokoh seperti Dewi Kilisuci yang konon adalah orang yang sama dengan Sanggramawijaya Tunggadewi, puteri mahkota Airlangga yang menolak untuk naik tahtaTemplat:Butuh rujukan.

Rujukan sunting

 1. ^ a b c d Mawaddatul Khusna R., Mawaddatul; Wardhani, Fifia (28 Januari 2019). "Panji Cerita Asli Indonesia". Museum Nasional Indonesia. Original article: Warta Museum Tahun XIII No. 13 Tahun 2018. Dicapai pada 30 April 2020.[pautan mati kekal]
 2. ^ Admin (4 April 2018). "Apa Itu Cerita Panji?". Festival Panji Nusantara 2019. Diarkibkan daripada yang asal pada 2020-09-11. Dicapai pada 3 Mei 2020.
 3. ^ UNESCO. "Panji Tales Manuscripts". Memory of the World. Dicapai pada 2 mEI 2020. Check date values in: |access-date= (bantuan)
 4. ^ Saputra, K.H. (2010). "Cerita Panji: Representasi Laku Orang Jawa". Jumantara. 1 (1): 61–81.
 5. ^ Tol, Roger (2020). "The wonderful UNESCO collection of Panji tales in Leiden University Libraries". Wacana: Jurnal Ilmu Pengetahuan Budaya. 20 (1). doi:10.17510/wacana.v20i1.746.
 6. ^ Gallop, Annabel (29 Juni 2015). "Panji stories in Malay". Asian and African Studies blog. Dicapai pada 3 Maret 2020. Check date values in: |access-date= dan |date= (bantuan)
Sumber utama
 • Baried, Siti Baroroh dkk. 1987. Panji: Citra Pahlawan Nusantara. Jakarta: Depdikbud.
 • Bernet Kempers, A.J. 1959. Ancient Indonesia Art. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press.
 • Dumarqay, J. 1986. The Temples of Java. Singapore: Oxford University Press.
 • Galestin, Th.P. 1936. Houtbouw op Ost-Javaansche tempel-reliefs. Distertasi, Leiden.
 • Krom, N.J. 1923 Inleiding tot De Hindoe-Javaansche Kunst III. 's Gravenhage: Martinus Nijhoff.
 • Poerbatjaraka, R.M.Ng. 1968 Tjerita Pandji dalam Perbandingan. Diterjemahkan oleh Zuber Usman, Djakarta: Gunung Agung.
 • Quaritch Wales, H.G. 1953. The Mountain of God: A Study in Early Religion and Kingship. London:
 • Romondt, V.R. van, 1951. Peninggalan-peninggalan Purbakala di Gunung Penanggungan. Djakarta: Dinas Purbakala Republik Insonesia.
 • Soepomo, S. 1972. Lord of The Mountains in The Fourteenth Century Kakawin BKI. No. 128 hal 281–95.
 • Stutterheim,W.F. 1935. Enkele Interessante t'Reliefs van Oost-Java. Djawa, halaman 139—dst,

Pautan luar sunting