Disakarida ialah sejenis karbohidrat yang mengandungi dua unit monosakarida dan dihubungkan oleh ikatan O-glikosida. Disakarida boleh dikelaskan kepada monodisakarida dan heterodisakarida. Disakarida yang lazim dalam diet harian termasuklah maltosa, laktosa dan sukrosa. Contoh lain disakarida ialah trehalosa dan isomaltulosa. Disakarida dihidrolisiskan oleh enzim disakaridase.

Sukrosa, contoh umum disakarida