Eter ialah satu umum bagi satu kelas sebatian kimia yang mengandungi satu kumpulan eter – sebutir atom oksigen berkait dengan dua kumpulan alkil. Satu contoh biasa ialah satu pelarut dan anestetik dietil eter (etoksietana, CH3-CH2-O-CH2-CH3).

Bukan semua sebatian berformula R-O-R adalah eter
Artikel ini mengenai eter sebagai satu kelas sebatian kimia yang umum. Untuk makna lain, lihat Eter (nyahkekaburan)

Struktur Serupa

sunting

Eters tidak boleh dikelirukan dengan kelas-kelas sebatian berikut yang mempunyai struktur serupa – R-O-R.

  • Sebatian aromatik seperti furan yang mana oksigen ialah sebahagian daripada sistem aromatik.
  • Sebatian yang mana satu daripada atom karbon bersebelahan dengan oksigen berkait dengan oksigen, nitrogen, atau sulfur:

Eter primer, sekunder dan tertier

sunting

Bentuk perkataan "eter primer", "eter sekunder", dan "eter tertier (peringkat ketiga)" ialah penggunaan bermusim dan merujuk kepada atom karbon bersebelahan dengan oksigen eter. Dalam eter primer, karbon ini dikaitkan hanya kepada karbon lain seperti dalam dietil eter CH3-CH2-O-CH2-CH3. Satu contoh eter sekunder ialah diisopropil eter (CH3)2CH-O-CH(CH3)2 dan contoh ether tertiar ialah di-tert-butil eter (CH3)3C-O-C(CH3)3.

       
Dimetil eter, satu eter primer, satu sekunder dan satu tertiar.