Fardu adalah sesuatu amalan yang Wajib, tidak dapat tidak mesti dilakukan.

Sekiranya di lakukan akan mendapat pahala, dan jika diabaikan akan mendapat dosa dan akan diseksa pada hari akhirat sekiranya tidak bertaubat.

Contohnya adalah mengerjakan solat lima waktu dalam sehari semalam, dan puasa Ramadan.

Pembahagian hukum fardu dalam ajaran Islam terbahagi kepada dua, iaitu :-

  1. Fardu Ain
  2. Fardu Kifayah