Fardu Kifayah ialah perkara yang wajib dilakukan oleh sebahagian anggota masyarakat untuk ia menjaga kepentingan umat-umat muslim pada sewaktu ini justeru itu jika ia sengaja diabaikan atau tiada siapa pun yang melakukannya maka seluruh masyarakat akan dipersalahkan serta secara tidak langsung akan menerima pembalasan dari Allah.

Contoh sunting

Sebagai contohnya mengerjakan solat berjemaah di masjid dan juga selain itu, untuk menguasai ilmiah ilmuwan di dalam kehidupan sehari-hari telah serta sangat berkeperluan ia untuk diharungi serta dilalui dengan pelbagai kepakaran dalam sesuatu bidang seperti pendidikan dan perubatan dan juga yang terdapat di dalam bidang-bidang pengeoperasian teknologi canggih yang telah terdapat didalam pelbagai sektor-sektor dari bahagian-bahagian telah pun terdapat di dalam bidang-bidang kejuruteraan antarabangsa serta di peringkat domestik untuk perkara lain yang boleh mendatangkan kepentingan kepada Ummah.

Contoh yang lebih makro adalah situasi di mana umat Islam yang tertindas atau miskin yang memerlukan bantuan dari saudara muslim yang lain. Jika dibiarkan tanpa ada usaha untuk mengeluarkan mereka dari dizalimi atau diambang kesusahan, maka seluruh umat Islam berdosa besar.

Contoh Perbandingan sunting

Fardu Kifayah perlu dibandingkan dengan Fardu Ain yang merupakan perintah Allah adalah wajib untuk di lakukan oleh setiap orang Islam sama-ada ia jejaka iaitu seorang lelaki mahupun perempuan seterusnya sebagai seorang wanita.

Kesan Sampingan Tugas sunting

Jika tidak ditunaikan maka berdosa bermaksud telah melakukan kesalahan serta untuk contohnya yang sepertimana telah menjadi kewajipan umat-umat muslim iaitu lelaki dan juga wanita beragama islam adalah wajib serta perlu dan mesti dan juga harus untuk ia melakukan kewajipan menunaikan solat lima waktu sehari sebagaimana yang ia diketahui telahpun dijadualkan oleh pentadbiran majlis-majlis agama yang mentadbirkan serta mengelolakan fatwa-fatwa agama untuk sesuatu tempat yang mengeiktiraf dan juga menjadikan suatu cabang agama-agama allah yang dibela oleh pembela agama yang telah terpilih oleh allah secara rasmi dan juga secara lansungnya akan bertugas sebagai pembela agama allah yang menunaikan tugas-tugas dan kewajipannya sebagai pembela sesebuah agama rasmi di sesebuah negara dan juga justeru sehubungan itu maka ia jika hendak mengetahui ia dan bagaimana dan juga negara mana yang menjadikan agama allah sebagai sesebuah pegangan yang berada di dalam difinisi dwi-fungsi untuk menjadi sebentuk sifat kepercayaan yang menyaluti serta membaluti insani jati diri seseorang itu meneruskan untuk kehidupan dan ia amat dan juga sangat-sangat berkeperluan serta sangat perlu untuk dipegang rakyat jelata dan juga warganegara-warganegara di setiap kesatuan sesebuah negara yang berkenaan dan juga yang diketahuu telah menjadikan ia sebagai sesuatu bentuk daya di dalam kepercayaan di dalam konteks ketuhanan dan juga ketuanan yang telah dijadikan sebagai contoh ialah seperti negara arab saudi dan juga negara brunei darussalam yang telah pun diketahui oleh sejagat hari ini telah menjadikan agama islam sebagai agama rasmi dan ia telah menjadi yang diantaranya yang terdapat di dalam konteks di dalam difinisi fardu kifayah dan juga sangat berkait rapat atau sangat bersangkut pautan berkenaan dengan aktiviti-aktiviti berpuasa pada bulan ramadhan dan juga kewajipan untuk menunaikan fardhu kifayah berupa untuk menunaikan zakat.

Kewajipan sunting

Fiqh membezakan dua jenis tugas iaitu yang bersifat untuk mengambarkan sesuatu bentuk kewajipan dan keharusan untuk setiap individu-individu serta orang-orang yang telah disebutkan di dalam farḍ al-'ayn (فرض العين) sebagai suatu pekara berkaitan dan ia adalah wajib dilaksanakan.

Justeru sehubungan itu juga untuk menuruti dan juga sepertimana kewajipan aktiviti-aktiviti menunaikan solat harian (solat lima waktu), dan pergi menunaikan ibadah haji di kota-kota mega iaitu diketahui sebagai kota-kota suci jagaan penjaga dua kota suci iaitu (dengan izin) Custodian of the Two Holy Mosques.

Sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidup (umrah serta haji) sekiranya ia mampu dari segi faktor keupayaan serta kemampuan daya sumber.

Untuk seseorang tidak pernah melakukan pekara ini mungkin akan dihukum di akhirat (tetapi boleh dimaafkan berdasarkan ketidakmampuan).

Namun tetapi jika dia pernah ataupun diketahui akan memberikan ia di waktu dan juga masa yang sama dan memerintahkannya untuk memenuhi setiap keperluannya maka ia akan kira sebagai seseorang telah dimaafkan berdasarkan ketidakmampuan namun tetap diberi ganjaran pada akhirnya.

Kecukupan Nikmat sunting

Kewajipan kecukupan atau farḍ al-kifāya (فرض الكفاية) adalah kewajipan dalam menikmatinya sesuatu bentuk kecukupan suatu nikmat yang dikurniakannya ke atas seluruh umat beriman (ummah).

Sebagai suatu bentuk contoh klasik untuknya ialah sepertimana yang diketahui hari ini dan lazimnya telahpun menjadi suatu kelazimannya untuk setiap umat-umat manusia yang di dalam, populasi umat-umat muslim selepas berlakunya sesebuah serta sesuatu kejadian ataupun ada seseorang umat-umat muslim telah meninggal dunia lalu serta-merta ia secara lansung terus dinamakan sebagai jenazah dan sehubungan itu ia wajib dan telah dinyatakan perlu dan juga harus untuk disolatkan selepas itu dan justeru sehubungan itu kata nama untuk solat tersebut ialah yang menuruti dan mengikuti yang sepertimana telahpun difatwakan dan ditakrifkan dan juga dinamakan iaitu sebagai solat sunat jenazah.