Geseran velar tak bersuara

Geseran velar tak bersuara ialah sejenis bunyi konsonan yang terdapat dalam sebilangan bahasa lisan, dilambangkan oleh aksara x dalam Abjad Fonetik Antarabangsa (IPA) dan x dalam X-SAMPA.

Nombor AFA140
Pengekodan
X-SAMPAx
Imej
Xsampa-x.png
Sampel audio

Dalam bahasa Melayu, ciri ini dipinjam dari bahasa Arab dan dilambangkan oleh huruf خkha dalam tulisan Jawi serta dwihuruf kh dalam tulisan Rumi, contohnya: khidmat (خدمة‎), akhbar (اخبار‎) dan tarikh (تريخ‎). Sebutan ini cenderung terganti dengan fonem /k/ untuk penutur yang kurang mengetahui asal-usul perkataan pinjaman disebut.

Ciri-ciriSunting

Ciri-ciri geseran velar tak bersuara: