Humanisme difahamkan sebagai suatu pendirian falsafah dan etika yang menekankan nilai dan tindakan manusia (human agency) - baik secara sendiri mahupun terkumpul/kolektif, serta memihak kepada pemikiran kritis dan bukti (rasionalisme and empirisisme) berbanding penerimaan dogma atau tahayul.

Dalam konteks moden pula, pemikiran ini sering berkaitan dengan pendirian berpusat kepada tindakan manusia serta pelibatan sains sebagai jalan memahami alam sekitar berbanding wahyu yang diturunkan dalam agama[1]

Humanisme modern dibahagikan kepada dua aliran:

  • Humanisme keagamaan - berakar dari tradisi pemikiran yang ujud dari zaman Pembaharuan sehingga zaman Pencerahan yang diikuti banyak seniman, umat Kristian moderat serta para cendekiawan bidang kesenian bebas. Pandangan mereka biasanya tertumpu kepada martabat dan kebudiluhuran dari keberhasilan serta kemungkinan yang dihasilkan umat manusia.
  • Humanisme sekular - cerminan bangkitnya globalisme, teknologi, dan jatuhnya kekuasaan pihak beragama. Ia juga dipegangkan pada martabat dan nilai seseorang dan kemampuan untuk memperoleh kesedaran diri melalui logika. Pemikir yang termasuk dalam kategori ini menganggap bahawa mereka mempunyai jawaban atas perlunya sebuah falsafah umum yang tidak dibatasi perbezaan kebudayaan diakibatkan adat-istiadat dan agama setempat.

Rujukan

sunting