Insignia

Tanda merujuk pada jata, koporat atau keagamaaan untuk menunjuk kuasa atau maruah diri

Tanda kebesaran atau lambang kebesaran (bahasa Inggeris:insignia) ialah simbol atau lambang untuk suatu kekuasaan, pangkat, status atau kedudukan, atau bagi badan kerajaan atau kuasa kehakiman. Tanda kebesaran selalunya digunakan untuk melambangkan sesuatu kekuasaan/pangkat yang tertentu.

Contoh tanda kebesaran: