Intranet merujuk kepada jaringan rangkaian tertutup yang menghubungkan komputer di dalam sesuatu organisasi, biasanya sesebuah syarikat dan hanya boleh dicapai oleh ahli-ahli organisasi tersebut, pekerja atau mana-mana pihak yang dibenarkan. Rangkaian intranet boleh juga dihubungkan ke internet dan biasanya dibatasi oleh pelayan proksi ataupun dinding api untuk mengawal keluar/masuk data. Ia tidak terbuka bagi capaian umum.

Lihat juga

sunting