Islam merupakan agama yang terbesar di Lubnan, dengan kira-kiranya 59% penduduknya mengamalkan ajaran Islam.

Lihat jugaSunting