Syiah

Kumpulan denominasi Islam yang memegang bahawa Muhammad menunjuk Ali sebagai pengganti dan pemimpinnya (imam), yang penganutnya membentuk majoriti penduduk di Iran, Iraq, Azerbaijan, dan Bahrain

Shiism arabic blue.svg

EtimologiSunting

Syi'ah (Bahasa Arab: شِيعَة) bermakna kelompok. Syi'ah Ali merujuk kepada pengikut Ali bin Abi Talib dan Ahlul Bait yang diiktiraf oleh Syiah.

Di dalam Surah Maryam, Ayat 32

يَرِثْنِى وارِثٌ مِں شِيعَةِ نُوحِ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

Sejarah SyiahSunting

Mengenai sejarah kemunculan Syiah, terdapat pandangan yang berbeza-beza, sebagian di antaranya mengatakan bahawa Syiah muncul:

 • Pada masa hidup Nabi Muhammad saw Setelah Peristiwa Saqifah.[1]
 • Setelah pembunuhan Utsman.[2]
 • Setelah Peristiwa Tahkim.[3]
 • Ketika berlakunya Perang Siffin.
 • Setelah kematian Husain bin Ali RA.
 • Menurut Syiah, pada zaman Nabi saw, sebagian dari para sahabat yang terkenal, seperti Salman, Abu Dzar, Miqdad dan Ammar, percaya bahawa Tuhan telah melantik Ali RA untuk memegang tampuk kepemimpinan dan juga penganti Nabi saw, dan mereka dikenang sebagai orang-orang Syiah pertama.[4]

AliranSunting

Aliran Syiah berpecah kepada cabang-cabang kecil. Tiga cabang yang utama pada masa kini mempunyai bilangan pengikut yang besar. Yang paling terkenal dan terbesar ialah golongan Syiah Imam Dua Belas atau Imamiyyah/Ja'fariyyah (اثنا عشرية iṯnāʿašariyya) yang merangkumi 90% penduduk di Iran dan sebahagian besar penduduk Iraq. Golongan Syiah yang kecil lain termasuklah al-Muahhed, al-Kaisaniyyah, al-Zaidiyah, Imamiyyah, al-Ghulat, Ismailiyah, dan Syiah Imam Bertujuh. Alawiyyah dan Duruzi juga menganggap diri mereka Syiah meskipun mereka tidak sentiasa diiktiraf oleh Syiah lain. Tarikat-tarikat Sufi beraliran Syiah termasuklah Tarikat Alevi, Bektashi Hamadani dan Fatimiyyah. Dua puluh peratus dari penduduk Turki mengikut Tarikat Alevi sementara Lubnan dan Syria pula mempunyai bilangan besar golongan Duruzi dan Alawi.

Aliran Syiah mempercayai bahawa Nabi telah mewasiatkan Keturunannya menjadi pemimpin umat Islam dan hendaklah bersatu di bawah Imam.

Pergerakkan Hizbullah di Lubnan adalah dari golongan Syiah Imam Dua Belas.

Syiah Di MalaysiaSunting

Di Malaysia, aliran ini tidak dibenarkan melakukan ritual harian dan ditolak fahaman mereka oleh Majlis Fatwa Malaysia.[5]

Usul AkidahSunting

5 perkara menjadi Rukun Kepercayaan atau Usūl al-Dīn bagi golongan Mazhab Syiah:

 1. Tauhid - Bahawa Allah s.w.t. itu Satu
 2. Adalah - Bahawa Allah s.w.t. itu Maha Adil
 3. Nubuwwah - Bahawa Nabi dan Rasul yang maksum dilantik oleh Allah untuk mengajar dan membimbing manusia. Muhammad s.a.w. merupakan Nabi dan Rasul terakhir
 4. Imamah - pelantikan Ilahi dan penganti Nabi Islam saw
 5. Qiyamah - Bahawa Allah s.w.t. akan membangkitkan manusia untuk pengadilan di Hari Kiamat

Usul MazhabSunting

Perkara yang menjadi perbezaan besar antara Syiah dan Sunni adalah Imamah. Yaitu, Allah melantik orang-orang tertentu sebagai pemimpin umat manusia, yakni sebagai Imam. Sesetengah Rasul adalah Imam. Contohnya Nabi Ibrahim a.s. yang merupakan Nabi, Rasul dan Imam. Tidak semua imam adalah Nabi atau Rasul pula. Contohnya Imam Ali, yang bukannya seorang Rasul mahupun Nabi tetapi Imam.

Kontroversi ImamahSunting

Masyarakat Sunni di Malaysia diberitahu oleh media bahawa Syiah menganggap masyarakat Islam Sunni sebagai kafir. Tetapi perkara itu masih dalam pemerhatian. Menurut Syiah sesiapa yang tidak berpegang kepada Imamah, mereka terkeluar daripada mazhab syiah tetapi masih tergolong sebahagian daripada agama Islam. Tetapi Syiah juga berpendapat Umat Islam yang mati tanpa mengetahui siapa Imam mereka dianggap mati seperti di zaman Jahilliyah. [6]

KontroversiSunting

Percanggahan dengan SunniSunting

Puak Sunni kumpulan orang Islam yang mengaku berpegang pada sunnah Rasul walaupun mazhab ini diasaskan secara lengkap setelah 200 tahun wafatnya Rasullah.

kajian dan penyelidikan yang natural sedakan syeikh al-Azhar, Syaikh Mahmud Syaltut. Dia telah mengeluarkan fatwanya yang disiarkan pada tahun 1959M, di majalah Risalatu al-Islam yang diterbitkan oleh Darul al-Taqrib baina al-Madhahib al-Islamiyyah atau Lembaga Pendekatan antara Mazhab-mazhab dalam Islam, yang berpusat di Kaherah, Mesir, nombor 3 tahun 11 halaman 227 sebagai berikut:

 1. "Agama Islam tidak mewajibkan suatu mazhab tertentu atas siapapun di antara pengikutnya. Setiap muslim berhak sepenuhnya untuk mengikuti salah satu mazhab yang mana jua yang telah sampai kepadanya dengan cara yang benar dan menyakinkan. Dan hukum-hukum yang berlaku di dalamnya telah dicatat dengan teliti dan sempurna dalam kitab-kitab mazhab yang bersangkutan, yang memang dikhususkan untuknya. Begitu pula, setiap orang yang telah mengikuti salah satu di antara mazhab-mazhab itu, diperbolehkan pula untuk berpindah ke mazhab yang lain - yang manapun juga - dan dia tidak berdosa sedikitpun dalam perbuatannya itu....."

Kemudian dia berkata lagi:"Sesungguhnya mazhab Ja'fariyyah yang dikenali dengan sebutan mazhab Syi'ah Imamiyyah Ithna Asy'ariyah adalah satu mazhab yang setiap orang boleh beribadah dengan berpegang kepada aturan-aturannya seperti juga mazhab-mazhab yang lain...." "Kaum Muslimin sayugia mengerti tentang hal ini, dan berusaha melepaskan diri dari kongkongan 'Asabiyyah (fanatik) dalam membela sesuatu mazhab tertentu tanpa berasaskan kebenaran...."

 1. Dalil-dalil yang kuat dan hujah-hujah yang kukuh dan terang seperti matahari di waktu siang tanpa dilindungi awan, telah menyakinkan bahawa mazhab Ahlu l-Bait AS adalah mazhab yang benar yang telah diambil oleh Syi'ah daripada para imam Ahlu l-Bait AS dan daripada datuk mereka Rasulullah S.A.W daripada Jibrail AS daripada Allah SWT. Mereka tidak akan menukarkannya dengan yang lain sehingga mereka berjumpa dengan Allah SWT.
 2. Wahyu telah diturunkan di rumah mereka dan Ahlul l-Bait (isi rumah) lebih mengetahui dengan apa yang ada dalam rumah daripada orang lain. Lantaran itu orang yang berfikiran waras tidak akan meninggalkan dalil-dalil dari Ahlu l-Bait AS dengan mengambil dalil-dalil dari orang-orang asing (di luar rumah).
 3. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menolak dakwaan syiah ini akan menerangkannya kepada kalian nanti.
 4. Banyak hadith-hadith yang sahih daripada Nabi S.A.W yang menunjukkan kebenaran Ahlu l-Bait AS di dalam buku-buku Ahlus Sunnah dan Syi'ah. Sila lihat buku Syi'ah Wa Hujjahtu-hum al-Tasyayyu' (Syi'ah dan hujah mereka tentang Tasyayyu') dan juga buku al-Muruja'at (Dialog Sunnah - Syi'ah) khususnya dialog keempat. Ia akan memuaskan hati anda jika anda orang yang insaf. Jika tidak, keuzuran anda adalah disebabkan kejahilan anda sendiri.

Perbezaan Syiah dan SunniSunting

Mengikut Pandangan Mazhab Sunni, perkara-perkara yang diamalkan oleh Mazhab Syiah yang bertentangan dengan mereka;

 • Khalifah dilantik oleh Allah s.w.t. sebagaimana para Nabi dilantik dan bukan dilantik oleh manusia secara demokrasi (syura)
 • Imam Ali adalah pemimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah bersadarkan hadis di Ghadir Khumm
 • Menghalalkan nikah Muta'h yang diharamkan oleh Islam Sunni (diharamkan oleh Rasulullah dan Umar)
 • Menolak Qias
 • Mengharuskan Jamak sembahyang dalam semua keadaan (seperti yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam Riwayat Muslim (705))

Isu-isu Sunni dan SyiahSunting

Kebanyakan Sunni Islam mengatakan bahawa Mahzab Syiah merupakan satu kefahaman yang bercanggah dengan ajaran Islam kerana fahaman ini mendakwa bahawa Ali iaitu sepupu Rasulullah sepatutnya menjadi khalifah selepas kewafatan Baginda, dan bukannya Abu Bakar.[7] Mengikut pandangan Syiah, bahawa;

 • Khalifah/Imamah adalah berdasarkan nas al-Quran dan hadith Nabi S.A.W.
 • Menerima sahabat yang baik dan menolak perlakuan sahabat yang bertentangan dengan al-Quran dan hadith Nabi S.A.W.
 • Sumber perundangan Islam adalah al-Quran, Hadith dan Aqal, Qias ditolak sebagaimana hukum wanita yang berada dalam keadaan haid diharamkan melakukan solat tetapi tidak qada solatnya. Tidak boleh diqiaskan dalam hukum puasa dimana wajib qada puasanya yang tertinggal kerana haid. Dalam Al-Quran, Iblis melakukan qias asal kejadian Adam dari tanah manakala Iblis dari api. Menurut pengetahuan Iblis, sepatutnya dia lebih mulia dari Adam tetapi Iblis diperintah oleh Allah SWT supaya sujud kepada Adam. Dalam hal ini qias bukan kaedah yang benar dan tepat menentukan hukum.
 • Nikah Mut'ah adalah halal mengikut nas al-Qur'an dan Hadith Nabi S.A.W dan diamalkan pada zaman Nabi S.A.W dan zaman khalifah Abu Bakar- sepertimana pengakuan sahabat Jabir bin Abdullah dalam riwayat Sahih Muslim, " Kami para sahabat di zaman Nabi SAW dan di zaman Abu Bakar melakukan mutaah dengan segenggam kurma dan tepung sebagai maharnya, kemudian Umar mengharamkannya kerana kes Amr bin Khuraits."
 • Menerima hadith yang sesuai dengan Kitabullah dan menolak riwayat yang bertentangan dengan Kitabullah kerana tidak mungkin hadith Nabi S.A.W bertentangan dengan Kitabullah.
 • Solat jamak harus dalam semua keadaan berdasarkan riwayat contohnya dalam Sahih Muslim daripada Ibn Abbas dalam bab solat jamak. Rasulullah SAW menjamak antara Zohor dan Asar serta antara Maghrib dan Isya tanpa ada sebab, sama ada takut, uzur atau bermusafir.

RujukanSunting

 1. ^ Suyuthi, al-Durr al-Mantsur, jld.6, hlm.379
 2. ^ Abu Zahrah, Tarikh al-Madzahib al-Islamiyah, hlm.33
 3. ^ Muharrami, Tarikh Tasyayu, hlm.43-44; Fayyadh, Peidayesye wa Ghustarisye Tasyayyu, hlm.49-53
 4. ^ Al-Nubkhti, Firaq al-Syiah, hlm. 17-18
 5. ^ 5 Mei 1996. Syiah Di Malaysia Diarkibkan 2016-01-16 di Wayback Machine. Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia.
 6. ^ https://www.youtube.com/watch?v=luidwdnS1VU
 7. ^ Mullahs on the Mainframe: Islam and Modernity among the Daudi Bohras

Ralat petik: Tag <ref> dengan nama "Markas syiah diserbu: Pengerusi antara ditahan" yang ditentukan dalam <references> tidak digunakan dalam teks sebelumnya.
Ralat petik: Tag <ref> dengan nama "Dua markas syiah di Johor diserbu Jabatan Agama Islam Johor" yang ditentukan dalam <references> tidak digunakan dalam teks sebelumnya.

Ralat petik: Tag <ref> dengan nama "23 orang ditahan: Majlis Syiah di Gombak diserbu Jais" yang ditentukan dalam <references> tidak digunakan dalam teks sebelumnya.