Islam di Qatar


Qatar adalah negara yang kebanyakan penduduknya adalah Muslim dengan Islam sebagai agama rasmi.