Kedwiseksan merujuk kepada perasaan tertarik atau rahi kepada kedua-dua lelaki dan wanita. Ada pendapat yang mengatakan kecenderungan tarikan/rahi seseorang itu berada di antara yang berlainan dengan kepada yang sama jenis; seseorang mungkin heteroseksual tetapi mempunyai sedikit perasaan homoseksual atau sebaliknya.

Rujukan sunting