Ketari merupakan sebuah pekan yang terletak di Pahang iaitu lebih kurang 1 hingga 2 kilometer dari ibu daerah Bentong serta terletak dalam persimpangan jalan persekutuan F0068 dan F0008. Ketari juga merupakan sebuah kawasan dewan undangan negeri Pahang.