Kitab 2 Tawarikh (disingkat 2 Tawarikh ; akronim 2Taw.; Ibrani: סֵפֶר דִּבְרֵי הַיָּמִים ב, rumi: Sefer Divre Hayyamim) ialah salah satu buku yang termasuk dalam kitab sejarah Perjanjian Lama dalam Alkitab Kristian, terletak selepas Kitab 1 Tawarikh dan sebelum Kitab Ezra . [1] Dalam Tanakh atau Bible Ibrani, ia adalah sebahagian daripada buku kolektif yang dipanggil " Kitab Tawarikh ", yang merupakan buku terakhir Tanakh dan dimasukkan ke dalam buku tanpa kumpulan rasmi dalam Ketuvim . Ia dipanggil "Βιβλίον Παραλειπομένων Βʹ" ( Biblion Paraleipoménon II ) dalam Septuaginta Yunani, dan kemudiannya diserap ke dalam Vulgate Latin sebagai " Liber II Paralipomenon ".

Nama "Tawarikh" ialah terjemahan nama buku Ibrani, ( divre hayyamim, har. "diari, kronik, kronik, sejarah"). Nama itu merujuk kepada ciri-ciri buku ini dalam bentuk diari atau kronik, yang ditunjukkan dengan catatan sejarah Bani Israil dari kisah penciptaan hingga pembuangan Babylon .

kandungan sunting

Buku ini adalah kesinambungan dari Kitab 1 Tawarikh . Buku ini dimulakan dengan sejarah pemerintahan Raja Sulaiman, bermula dari masa baginda menaiki takhta sehinggalah pada masa baginda wafat . Selepas itu, ditulis kisah pemberontakan suku-suku utara di bawah Yerobeam terhadap Raja Rehabeam dan pecahnya Kerajaan Israel yang bersatu . Berbeza dengan Kitab Raja - Raja, kitab ini hanya menceritakan sejarah Kerajaan Yehuda yang merupakan bekas Kerajaan Israel selatan . Di penghujungnya, terdapat kisah kejatuhan Yerusalem pada 586 SM yang mengakibatkan pembuangan Babylonia, serta sedikit tentang orang buangan yang dibenarkan pulang ke Israel . [1]

Garis besar dalam buku ini termasuk:

Perikop sunting

Tajuk petikan dalam Kitab 1 Tawarikh menurut Terjemahan Baru Alkitab oleh LAI adalah seperti berikut.

Permulaan masa pemerintahan Salomo
 • Doa Salomo memohon hikmat (1:1–13)
 • Harta kekayaan Salomo (1:14–17)
 • Persiapan-persiapan untuk mendirikan Bait Suci (2:1–18)
 • Salomo mendirikan Bait Suci (3:1–14)
 • Benda-benda logam Bait Suci (3:15 – 5:1)
PENTAHBISAN BAIT SUCI[a]
 • Tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan TUHAN memenuhi Bait Suci (5:2 – 6:2)
 • TUHAN menepati janji-Nya kepada Daud (6:3–11)
 • Doa Salomo (6:12–42)
 • Api turun dari langit; nyanyian syukur (7:1–3)
 • Korban pentahbisan dan perayaan (7:4–10)
Akhir masa pemerintahan Salomo
 • Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya (7:11–22)
 • Beberapa usaha raja Salomo (8:1–18)
 • Kunjungan ratu negeri Syeba (9:1–12)
 • Penghasilan Salomo dan kekayaannya (9:13–28)
 • Salomo mati (9:29–31)
Riwayat Rehabeam
Riwayat Abia
 • Raja Abia (13:1 – 14:1)
Riwayat Asa
 • Raja Asa — Kemenangan atas Zerah (14:2–15)
 • Pembaruan oleh Asa (15:1–19)
 • Perjanjian Asa dengan Aram (16:1–14)
Riwayat Yosafat
 • Raja Yosafat — Pengokohan kerajaan (17:1–19)
 • Ahab memerangi Ramot-GileadNabi TUHAN berhadapan dengan nabi-nabi palsu (18:1–34)
 • Pelihat Yehu menegor raja Yosafat (19:1–11)
 • Kemenangan atas Moab dan Amon — Akhir pemerintahan Yosafat (20:1 – 21:1)
Riwayat Yoram, Ahazia, Atalya, Yoas, Amazia, Uzia, Yotam, dan Ahas
 • Raja Yoram (21:2–20)
 • Raja Ahazia (22:1–6)
 • Ahazia dibunuh Yehu (22:7–9)
 • Atalya dibunuh dan Yoas menjadi raja (22:10 – 23:21)
 • Raja Yoas (24:1–27)
 • Raja Amazia (25:1–28)
 • Raja Uzia (26:1–23)
 • Raja Yotam (27:1–9)
 • Raja Ahas (28:1–27)
Riwayat Hizkia
 • Raja Hizkia (29:1–2)
 • Hizkia menguduskan kembali rumah TUHAN (29:3–36)
 • Hizkia mengadakan Paskah (30:1 – 31:1)
 • Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi (31:2–21)
 • Yerusalem dikepung oleh Sanherib (32:1–19)
 • Yerusalem luput dari tangan Sanherib (32:20–23)
 • Tahun-tahun terakhir dari pemerintahan Hizkia (32:24–33)
Riwayat Manasye dan Amon
Riwayat Yosia
 • Raja Yosia — Pembaharuan yang dilakukan Yosia (34:1–7)
 • Kitab Taurat ditemukan kembali (34:8–33)
 • Yosia merayakan Paskah (35:1–19)
 • Yosia dibunuh oleh Nekho (35:20–27)
Riwayat Yoahas, Yoyakim, Yoyakhin, dan Zedekia; serta kejatuhan Yehuda
Epilog
Permulaan masa pemerintahan Salomo
 • Doa Salomo memohon hikmat (1:1–13)
 • Harta kekayaan Salomo (1:14–17)
 • Persiapan-persiapan untuk mendirikan Bait Suci (2:1–18)
 • Salomo mendirikan Bait Suci (3:1–14)
 • Benda-benda logam Bait Suci (3:15 – 5:1)
PENTAHBISAN BAIT SUCI[b]
 • Tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan TUHAN memenuhi Bait Suci (5:2 – 6:2)
 • TUHAN menepati janji-Nya kepada Daud (6:3–11)
 • Doa Salomo (6:12–42)
 • Api turun dari langit; nyanyian syukur (7:1–3)
 • Korban pentahbisan dan perayaan (7:4–10)
Akhir masa pemerintahan Salomo
 • Tuhan menampakkan diri kepada Salomo untuk kedua kalinya (7:11–22)
 • Beberapa usaha raja Salomo (8:1–18)
 • Kunjungan ratu negeri Syeba (9:1–12)
 • Penghasilan Salomo dan kekayaannya (9:13–28)
 • Salomo mati (9:29–31)
Riwayat Rehabeam
Riwayat Abia
 • Raja Abia (13:1 – 14:1)
Riwayat Asa
 • Raja Asa — Kemenangan atas Zerah (14:2–15)
 • Pembaruan oleh Asa (15:1–19)
 • Perjanjian Asa dengan Aram (16:1–14)
Riwayat Yosafat
 • Raja Yosafat — Pengokohan kerajaan (17:1–19)
 • Ahab memerangi Ramot-GileadNabi TUHAN berhadapan dengan nabi-nabi palsu (18:1–34)
 • Pelihat Yehu menegor raja Yosafat (19:1–11)
 • Kemenangan atas Moab dan Amon — Akhir pemerintahan Yosafat (20:1 – 21:1)
Riwayat Yoram, Ahazia, Atalya, Yoas, Amazia, Uzia, Yotam, dan Ahas
 • Raja Yoram (21:2–20)
 • Raja Ahazia (22:1–6)
 • Ahazia dibunuh Yehu (22:7–9)
 • Atalya dibunuh dan Yoas menjadi raja (22:10 – 23:21)
 • Raja Yoas (24:1–27)
 • Raja Amazia (25:1–28)
 • Raja Uzia (26:1–23)
 • Raja Yotam (27:1–9)
 • Raja Ahas (28:1–27)
Riwayat Hizkia
 • Raja Hizkia (29:1–2)
 • Hizkia menguduskan kembali rumah TUHAN (29:3–36)
 • Hizkia mengadakan Paskah (30:1 – 31:1)
 • Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi (31:2–21)
 • Yerusalem dikepung oleh Sanherib (32:1–19)
 • Yerusalem luput dari tangan Sanherib (32:20–23)
 • Tahun-tahun terakhir dari pemerintahan Hizkia (32:24–33)
Riwayat Manasye dan Amon
Riwayat Yosia
 • Raja Yosia — Pembaharuan yang dilakukan Yosia (34:1–7)
 • Kitab Taurat ditemukan kembali (34:8–33)
 • Yosia merayakan Paskah (35:1–19)
 • Yosia dibunuh oleh Nekho (35:20–27)
Riwayat Yoahas, Yoyakim, Yoyakhin, dan Zedekia; serta kejatuhan Yehuda
Epilog

Rujukan sunting

 1. ^ a b Pengantar Alkitab Lembaga Alkitab Indonesia, 2002.


Ralat petik: Tag <ref> untuk kumpulan "lower-alpha" ada tetapi tag <references group="lower-alpha"/> yang sepadan tidak disertakan