Istilah militia lazimnya merujuk kepada pasukan tentera yang terdiri daripada rakyat biasa bagi memberikan pertahanan, penguatkuasaan undang-undang atau perkhidmatan separa ketenteraan, ketika kecemasan tanpa dibayar gaji atau terikat untuk berkhidmat bagi suatu masa yang telah ditetapkan.

Lihat juga sunting

Nota sunting