Paleontologi

Paleontologi ialah pengkajian saintifik mengenai kehidupan yang pernah wujud di Bumi dari sebelum, atau sehingga masuk permulaan Zaman Holosen (sekitar kira-kira 11,700 tahun lampau). Ia termasuk kajian fosil untuk memahami evolusi organisma tertentu dan interaksinya antara satu sama lain serta persekitaran mereka (paleoekologi mereka). Pemerhatian paleontologi telah mula direkodkan seawal kurun ke-5 SM. Bidang ini mula dianggap sebagai cabang sains pada kurun ke-18 hasil daripada kajian dan penulisan ahli zoologi Perancis, Georges Cuvier berkenaan dengan anatomi perbandingan haiwan, kemudian bidang ini mula berkembang pesat pada kurun ke-19.

Paleontologi mengkaji seluruh sejarah kehidupan di Bumi
Ahli paleontologi bekerja di lapangan di John Day Fossil Beds National Monument

Istilah paleontologi ini berasal daripada Greek παλαιός, palaios, iaitu "tua, purba", ὄν, pada (gen. ontos), iaitu "hidupan, makhluk" dan λόγος, logos, iaitu "percakapan, pemikiran, kajian".[1]

Paleontologi[2] ialah ilmu yang mengajar tentang sejarah kehidupan di Bumi termasuk haiwan dan tumbuhan pada zaman lampau yang telah menjadi fosil. Sebagai "sains sejarah" ia cuba menerangkan sebab sesuatu berbanding melakukan uji kaji untuk melihat kesan.

RujukanSunting

  1. ^ "Paleontology". Online Etymology Dictionary.
  2. ^ Dari Greek: παλαιός (palaeos) "tua, kuno", ὄν, ὀντ- (on, ont-) "orang, makhluk", dan λόγος (logos) "pertuturan, pemikiran"