Paya

Paya merupakan lahan genangan air secara ilmiah yang terjadi terus-menerus atau musiman akibat parit yang terbantut serta mempunyai ciri-ciri khusus secara fizik, kimia dan biologi.

Definisi yang lain dari paya adalah semua jenis tanah berlumpur diperbuat secara semulajadi atau buatan manusia dengan campuran air tawar dan air laut, secara kekal atau sementara, termasuk kawasan laut yang dalam airnya kurang daripada 6 m semasa air surut iaitu paya dan tanah pasang surut. Paya, yang mempunyai penuh nutrien, adalah gudang harta ekologi untuk kehidupan pelbagai jenis makhluk hidup. Paya juga disebut "pembersihan alamiah", kerana paya itu berfungsi untuk mencegah pencemaran atau pencemaran alam sekitar alam. Disebabkan alasan tersebut, paya mempunyai nilai tinggi dari segi ekonomi, budaya, persekitaran dan lain-lain, sehingga persekitaran paya harus tetap dijaga kelestariannya.


Lihat jugaSunting