Pelantar komputer

Dalam pengkomputeran, sebuah pelantar (bahasa Inggeris: platform) menjelaskan sejenis perkakasan seni bina dan rangka kerja perisian (termasuklah rangka kerja aplikasi), yang membenarkan perisian komputer untuk dilaksanakan. Beberapa pelantar terkenal termasuklah seni bina, sistem pengendalian, bahasa pengaturcaraan dan beberapa antara muka berkaitan pengguna (libraries masa larian ataupun antara muka grafik pengguna).

Contoh-contoh perisianSunting

Sebuah pelantar merupakan elemen yang amat penting dalam pembangunan perisian. Sebuah pelantar boleh didefinisikan dengan mudah sebagai 'sebuah tapak untuk melancarkan perisian'. Selain itu, pelantar juga merupakan suatu perjanjian di antara pembekal pelantar dan pembangun perisian bahawa kod logik akan mentafsir secara konsisten selagi pelantar tersebut bergerak di atas pelantar yang lain. Kod-kod logik termasuklah kod byte, kod sumber serta kod mesin.

Contoh sistem pengendalianSunting

Sistem pengendalian mobilSunting

BerkaitanSunting

Contoh software frameworkSunting

MobilSunting

Lihat jugaSunting