Pentena ialah alkena yang ada lima atom karbon. Terdapat enam jenis pentena yang di dunia.

Pentena
1-pentene.svg
1-Pentena
Cis-2-pentene.svg
cis-2-Pentena
Trans-2-pentene.svg
trans-2-Pentena
Nama
Nama lain
amylene, n-amylene, n-pentene, beta-n-amylene, sym-methylethylethylene
Pengenalpasti
109-67-1 (1-pentena) Yes check.svgY
627-20-3 (cis-2-pentena) Yes check.svgY
646-04-8 (trans-2-pentena) Yes check.svgY
ChemSpider 7713 (1-pentena) X mark.svgN
4483638 (cis-2-pentena) X mark.svgN
4483639 (trans-2-pentena) X mark.svgN
Nombor EC 246-916-6 (1-pentene)

273-308-8 (cis-2-pentena)
271-255-5 (trans-2-pentena)

Imej Jmol-3D Imej

(1-pentena)
Imej (cis-2-pentena)
Imej (trans-2-pentena)

PubChem 8004 (1-pentena)
5326160 (cis-2-pentena)
5326161 (trans-2-pentena)
Sifat
C5H10
Jisim molar 70.14 g·mol−1
Ketumpatan 0.64 g/cm3 (1-pentena)[1]
Takat lebur −165.2 °C (−265.4 °F; 108.0 K) (1-pentena)[1]
Takat didih 30 °C (86 °F; 303 K) (1-pentena)[1]
-53.7·10−6 cm3/mol
Bahaya
MSDS MSDS
Kecuali jika dinyatakan sebaliknya, data diberikan untuk bahan-bahan dalam keadaan piawainya (pada 25 °C [77 °F], 100 kPa).
 Yes check.svgY pengesahan (apa yang perluYes check.svgY/X mark.svgN?)
Rujukan kotak info

RujukanSunting