Peribu atau permil ialah sepersepuluh daripada seperatus atau satu bahagian dalam seribu. Peribu ditulis dengan U+2030 PER MILLE SIGN (HTML ‰ · ‰) (Windows: ALT+0137), yang kelihatan seperti tanda peratus (%) dengan kosong tambahan di hujung. Peribu boleh terlihat sebagai bentuk bergaya tiga kosong dalam penyebut tetapi berasal daripada ubahan tanda peratus.


Tanda baca

Titik .
koma ,
titik koma ;
titik bertindih :
tanda sempang -,
pisah , , ,
elipsis , ...
tanda tanya ?
tanda seru !
kurung ( ), [ ], { }, < >
tanda petik ‘ ’, “ ”
garis miring /
penyingkat '
Pemisah kata
jarak/
spasi
( ) () ()
( ) () () ()
titik tengah ( · )
Tipografi umum
guillemets « »
solidus
dan &
at @
tanda bintang *
garis miring terbalik \
bullet
sirkumfleks ^
hak cipta ©
mata wang generik: ( ¤ )
spesifik: ฿, ¢, $, , ƒ, , , , £, , ¥, , ,
dagger ( , )
Darjah ( ° )
ditto ( )
seru terbalik ( ¡ )
tanya terbalik ( ¿ )
pagar ( # )
nombor ( )
ordinal (º, ª)
peratus/persen ( %, ‰, )
Pilcrow ( )
prime ( )
merk ( ® )
tanda bahagi ( § )
tanda servis ( )
tilde ( ~ )
trademark ( )
diaresis ( ¨ )
garis bawah ( _ )
garis vertikal ( |, ¦ )
Tipografi tak umum
asterism ( )
index ( )
tanda "jadi"/"maka" ( )
tanda "sebab" ( )
interrobang ( )
ironi ( ؟ )
lozenge ( )
tanda Jepang ( )
tie ( )

Unit berkaitanSunting

RujukanSunting