Prof Datuk Dr Ramlah Adam merupakan bekas profesor di Universiti Malaya. Kemudian dilantik menjadi Rektor Kolej Yayasan Melaka (2006-2009). [1]


Hasil tulisan

sunting
 1. Biografi politik dalam konteks patriotisme dan nasionalisme Malaysia. 1995.
 2. Dato' Onn Jaafar. 1986.
 3. Ekonomi masyarakat Melayu 1951-1955: RIDA, satu analisis pembentukan dasar ekonomi Melayu sebelum Merdeka. 1995.
 4. Ishak Haji Mohamed: satu analisis terhadap ketokohannya dalam politik Malaysia. 1994.
 5. Kebangsaan Melayu: interpretasi Dr. Burhanuddin Helmi sebagai ahli Parlimen, 1959-1963. 1997.
 6. Kepentingan Selangor di dalam gerakan orang Melayu menentang Malayan Union 1946-48 = (The importance of Selangor in Malay movement against the Malayan Union). 1989.
 7. Kepimpinan Melayu 1945-1957. 1996.
 8. Kongres kebangsaan Melayu: suatu penentangan kepada kehilangan kuasa politik Melayu di dalam kemerdekaan 1957 = (National Malay Congress: a challenge to the lost of Malay political power in 1957). 1989.
 9. The national language and Malaysian politics in 1960s: a discussion on its implementation. 1996.
 10. Peranan pengaruh luat (tokoh dan akhbar) dalam gerakan nasionalisme Brunei. 1996.
 11. Politik Melayu dan bukan Melayu di ambang kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu, 1953-1955: satu perpecahan. 1998.
 12. Sistem pendidikan pada zaman Abdullah Munshi: satu kajian teks. 1997.
 13. Tokoh-tokoh Maktab Melayu Melaka. 1991.
 14. Warta Negara: its role as an agent of communication in the Malay society, 1946. 1996.
 15. Za`ba dan "Kesah peperangan di Tanah Malai": satu perbincangan. 1995.
 16. Ahmad Boestamam: satu biografi politik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1994.
 17. Budi ditabur menyokong nusa: biografi politik Dato' Ibrahim Abdullah. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, [1998].
 18. Burhanuddin al-Helmy: suatu kemelut politik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1996.
 19. Dato' Onn Ja'afar: pengasas kemerdekaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.
 20. Dato Onn Jaafar: peranannya di dalam politik dan pentadbiran Persekutuan Tanah Melayu 1895-1962. Kuala Lumpur: Gateway Publishing House, 1987.
 21. Dato Onn Jaafar: peranannya di dalam politik dan pentadbiran Tanah Melayu 1930-1962. 1988.
 22. Dr. Burhanuddin al-Helmy: kajian mengenai kegiatannya dalam PKMM 1946-1948. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya, 1993.
 23. Kemelut politik Semenanjung Tanah Melayu. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya, 1998.
 24. Maktab Melayu Melaka 1900-1922. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.
 25. Pelita Malaya and the radical Malay politics during the Malay nationalism movement in 1945-1948: a discussion. 1996.
 26. Pengkajian biografi Tanah Melayu: dengan rujukan khas kepada biografi Datuk Onn Jaafar. Kuala Lumpur: Jabatan Sejarah, Universiti Malaya, 1984.
 27. Sumbanganmu dikenang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1999.
 28. UMNO: organisasi dan kegiatan 1945-1951. Kuala Lumpur: Mohd. Nawi Book Store, 1978.
 29. Warta Negara: its role as an agent of communication in the Malay society, 1946-. 1996.
 30. Gerakan radikalisme di Malaysia, 1938-1965 : DBP, 2004.
 31. Pemikiran Tun Dr. Mahathir Mohamad / penyunting, Ramlah Adam. : Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme, 2004.
 32. Biografi politik Tunku Abdul Rahman Putra : DBP, 2004.
 33. Burhanuddin Al-Helmy : suatu kemelut politik : DBP, 2003.
 34. Pejuang-pejuang kemerdekaan / diselenggarakan oleh Ramlah Adam. : Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia, 2003.
 35. Sumbanganmu dikenang: DBP, 1999.
 36. Senator Ibrahim Abdullah : menabur budi menyokong nusa: DBP, c1999.
 37. Kemelut politik Semenanjung Tanah Melayu Ramlah Adam.: Univ. Malaya, 1998.
 38. Ahmad Boestaman : satu biografi politik : DBP, 1994.

Rujukan

sunting