Setinggan

Setinggan ialah kawasan-kawasan penempatan yang terletak di atas tanah kerajaan dan rumah-rumah yang dibina di atasnya tanpa mendapat kebenaran pihak kerajaan. Selalunya, pola petempatan sesebuah kawasan setinggan ialah berselerak.

Setinggan mengikut saiz di seluruh dunia