Tarekat atau Ṭarīqah (Bahasa Arab: طريقةṬarīqah; j. طرق; ṭuruq) bermaksud "jalan", dan dalam Islam lazimnya merujuk kepada satu konsep atau mazhab dalam kesufian. Ilmu tarekat adalah suatu pengajian atau kaedah untuk mengenal Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya.