Vokal hampir sempit

AFA: Vokal
Depan Pusat Belakang
Sempit
Hampir sempit
Separuh sempit
Tengah
Separuh luas
Hampir luas
Luas

Huruf vokal bersebelahan titik "•" mewakili: vokal tak bundar • vokal bundar

Vokal hampir sempit ialah jenis bunyi vokal yang mana lidah terletak hampir dengan kedudukan vokal sempit, cuma kurang terjerut. Adakalanya, vokal hampir sempit disifatkan sebagai bentuk kendur bagi vokal sempit sepenuhnya. Vokal-vokal hampir sempit yang dikenal pasti oleh Abjad Fonetik Antarabangsa adalah seperti berikut: