Wikipedia:Penyelia/Pengundian/Putera Luqman Tunku Andre sebagai penyelia 12 Januari 2009