Wikipedia:Rujukan pantas

Helaian pintas kod Wikipedia

Berfungsi pada mana-mana teks di dalam kotak suntingan Wikipedia        
Keterangan Anda taip Anda dapat
Teks condong

''condong''

condong

Teks tebal

'''tebal'''

tebal

Teks tebal dan condong

''''tebal dan condong'''''

tebal dan condong

Pautan antara laman Wikipedia

[[Tajuk laman]]
[[Tajuk laman|teks yang terpapar]]

Tajuk laman
teks yang terpapar

Pautan dalam laman Wikipedia

[[#Nama bahagian]]
[[#Nama bahagian2|bahagian2]]

#Nama bahagian
bahagian2

Paparan sesuatu imej

[[Imej:Wiki.png|thumb|alt=teks|Keterangan gambar]]

teks
Keterangan gambar
Saiz sesuatu imej

[[Imej:Wiki.png|thumb|60px|alt=teks|Ket]]

(pilihan "60px" bermaksud 60 piksel lebar)

Alt teks
Ket
Tambah halaman ke kategori [[Kategori:Nama kategori]]

(tuliskan pada bawah halaman teks)
Menunjukkan "Kategori nama" di dalam bar pada bawah semasa laman di pra-tonton atau disimpan.
Tandatangan
Tandatangan sumbangan anda apabila mengepos di sesuatu laman perbincangan

~~~~

(Jangan tandatangan dalam sesuatu rencana, lakukan di laman perbincangan sahaja.)

Nama pengguna (perbincangan) 06:00, 23 Mei 2024 (UTC)

Menggunakan templat              
Keterangan Anda taip Anda dapat
Gunakan templat

{{contoh}}

Ini adalah contoh untuk sesuatu templat, lihat Wikipedia:Templat.
Guna {{Smallcaps}}

{{smallcaps|Teks ini}}

Teks ini

Guna {{Convert}} untuk tukar unit

{{convert|29|km|batu}}

29 kilometer (18 batu)

Berfungsi hanya pada awal barisan    
Keterangan Anda taip Anda dapat
Lencongan ke laman lain
Kod lencongan perlu diletakkan pada awal permulaan teks.

#lencong [[Laman sasaran]]

Laman sasaran

Lencongan ke bahagian halaman lain

#lencong [[Laman sasaran#namaSub-tajuk]]

Laman sasaran#namaSub-tajuk

Tajuk bahagian
Satu daftar kandungan akan secara automatik terbentuk apabila 4 tajuk diletakkan di satu-satu rencana.

==Peringkat 2==
===Peringkat 3===
====Peringkat 4====
=====Peringkat 5=====
======Peringkat 6======

(Jangan guna  =Peringkat 1=  kerana ia adalah untuk tajuk laman)

Peringkat 2

Peringkat 3

Peringkat 4

Peringkat 5
Peringkat 6
Sub-tajuk yang tidak diindeks
(tidak muncul di daftar kandungan)

; Nama sub-tajuk

(ada koma bertindih " ; " pada awalnya)

Nama sub-tajuk

(tidak muncul di daftar kandungan)
Senarai poin

* Satu
* Dua
** Dua poin satu
* Tiga

 • Satu
 • Dua
  • Dua poin satu
 • Tiga
Senarai bernombor

# Satu
# Dua
## Dua poin satu
# Tiga

 1. Satu
 2. Dua
  1. Dua poin satu
 3. Tiga
Teks pesanan
Ini digunakan apabila membalas laman perbincangan, untuk memudah mengikuti perbualan.

Tiada pesanan (normal)
:pesanan pertama
::pesanan kedua
:::pesanan ketiga

Tiada pesanan (normal)

pesanan pertama
pesanan kedua
pesanan ketiga
Menambah rujukan nota kaki    

Helaian pintas untuk memetik sebuah laman web atau penerbitan
Rujukan untuk orang baru

Masukkan nota kaki sebagai rujukan dalam sesebuah rencana di bahagian bawah lamanm
 

Assalamualaikum,<ref>Encyclopædia Britannica</ref> Dunia.<ref>http://www.w3.org/</ref>

Rujukan: {{reflist}}

Assalamualaikum,[1] Dunia.[2]

Rujukan:

 1. ^ Encyclopædia Britannica
 2. ^ http://www.w3.org/

Lihat juga

 
Penanda Wiki rujukan pintas (PDF muat turun)