Anime News Network

tapak web berbahasa Inggeris yang bertumpu teradap animasi, komik dan budaya Jepun

Anime News Network (ANN, Rangkaian Berita Anime) ialah sebuah laman web yang menyediakan berita tentang industri anime, manga, muzik popular Jepun dan perkara-perkara yang berkait rapat dengan budaya otaku di Amerika Utara dan Jepun, meskipun selalunya mereka menyediakan kejadian yang serupa di sekitar Anglosphere dan lain-lain di dunia dari masa ke masa. Laman web tersebut juga menyediakan review dan isi karangan lain (ruangan, blog, artikel-artikel terpilih, temuduga-temuduga, dan sebagainya), dan sebuah ensiklopedia. Ensiklopedia mereka mengandungi sebuah koleksi anime dan manga yang besar dengan maklumat tentang kakitangan Jepun dan Inggeris, lagu-lagu tema, sinopsis dan kadar pengguna.

ANN's site banner.

Anime News Network juga mempunyai sebuah saluran IRC (Internet Relay Chat) di rangkaian WorldIRC, #animenewsnetwork

Pautan luar

sunting