Berita merupakan apa-apa jenis maklumat baru atau maklumat hal semasa yang disampaikan melalui percetakan, Internet, penyiaran atau secara lisan kepada parti ketiga atau orang ramai. Penyampaian secara lisan dahulunya cuma secara berhadapan, tetapi kini turut memasukkan perbualan telefon, SMS dan dialog web, e-mel dan sebagainya.


Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.