Antitesis (Bahasa Greek untuk "penentangan", daripada ἀντί menentang + θέσις posisi) ialah sebuah usul berlawanan dan merujuk kepada kontras langsung kepada usul yang asal.

Penjelasan

sunting

Satu penjelasan ringkas tentang dialektik ialah tesis, antitesis, sintesis. Ia merupakan idea asas kepada yin dan yang. Neraka merupakan antitesis kepada Syurga; ia merupakan pendampingan perbandingan idea, seringkali dilakukan dalam kaedah yang seimbang. Dalam retorik, ia merupakan kiasan yang membabitkan penjelasan sesuatu kontra dalam sesebuah idea oleh sebuah kontra yang lebih menonjol dalam perkataan, fasal atau ayat-ayat dalam sesebuah struktur tatabahasa.


Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.