Darjah kebesaran negeri Selangor

rencana senarai Wikimedia

Darjah kebesaran, bintang dan pingat negeri Selangor dikurniakan oleh Sultan Selangor kepada mereka yang telah menyumbangkan jasa kepada masyarakat dan negeri Selangor.

SenaraiSunting

Kumpulan i : Darjah Kerabat Selangor Yang Amat Dihormati

 • Darjah Kelas Pertama - Darjah Kerabat Yang Amat Dihormati (D.K.)
 • Darjah Kelas Kedua - Darjah Kerabat Selangor Kedua (D.K. II)

Kumpulan II : Darjah Kebesaran Mahkota Selangor Yang Amat Mulia

 • Darjah Kelas Pertama - Darjah Kebesaran Seri Paduka Mahkota Selangor (S.P.M.S.) - Dato' Seri / Datin Paduka Seri
 • Darjah Kelas Kedua - Darjah Kebesaran Dato' Paduka Mahkota Selangor (D.P.M.S.) - Dato' / Datin Paduka
 • Darjah Kelas Ketiga - Darjah Kebesaran Setia Mahkota Selangor (S.M.S.)
 • Darjah Kelas Keempat - Darjah Kebesaran Ahli Mahkota Selangor (A.M.S.)

Kumpulan III : Darjah Kebesaran Sultan Sharafuddin Idris Shah

 • Darjah Kelas Pertama - Darjah Kebesaran Dato' Setia Sultan Sharafuddin Idris Shah (S.S.I.S.) - Dato' Setia / Datin Paduka Setia
 • Darjah Kelas Kedua - Darjah Kebesaran Dato' Sultan Sharafuddin Idris Shah (D.S.I.S.) - Dato' / Datin Paduka
 • Darjah Kelas Ketiga - Darjah Kebesaran Setia Sultan Sharafuddin Idris Shah (S.I.S.)
 • Darjah Kelas Keempat - Darjah Kebesaran Ahli Sultan Sharafuddin Idris Shah (A.I.S.)

Kumpulan IV : Bintang

 • Bintang Perkhidmatan Cemerlang Selangor (B.P.C)

Kumpulan V : Pingat

 • Pingat Keberanian Terbilang (P.K.T.)
 • Pingat Pekerti Terpilih (P.P.T.)
 • Pingat Perkhidmatan Cemerlang (P.P.C.)
 • Pingat Jasa Kebaktian (P.J.K)
 • Pingat Perkhidmatan Selangor (P.P.S.)

Darjah yang telah dihentikanSunting

Kumpulan : Darjah Kebesaran Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah

 • Darjah Kelas Pertama - Darjah Kebesaran Seri Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (S.S.S.A.)
 • Darjah Kelas Kedua - Darjah Kebesaran Dato' Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (D.S.S.A.)
 • Darjah Kelas Ketiga - Darjah Kebesaran Setia Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (S.S.A.)
 • Darjah Kelas Keempat - Darjah Kebesaran Ahli Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah (A.S.A.)