Gender [gén-dĕr, jén-dĕr] adalah berbeza daripada konsep jantina yang difahamkan sebagai hakikat biologi membezakan antara perempuan dan lelaki. Sebaliknya gender adalah satu konstruksi sosial dan berhubung-rapat dengan perbezaan jantina.

Maksud genderSunting

Gender merupakan satu konsep yang digunakan untuk mengkaji perbezaan and persamaan antara lelaki dan wanita. Gender tidak hanya bermaksud ‘lelaki’ atau ‘wanita’ tetapi merangkumi identiti transgender dan interseks.

Teori genderSunting

Teori gender merangkumi bidang falsafah Barat, sains perubatan, kesusasteraan, sosiologi dan antropologi. Teori gender memberi perhatian kepada cara tubuh badan manusia dikaji dan diklasifikasi mengikut jantina dan sering berhubungkait dengan teori mengenai seksualiti.