Lapisan sesi adalah lapisan kelima dalam model OSI di dalam rangkaian komputer. Lapisan sesi membolehkan dua aplikasi dalam dua komputer yang berlainan membuat perhubungan dan menamatkan perhubungan yang dinamakan sebagai sesi (session). Lapisan ini akan mengenal pasti nama dan fungsi seperti keselamatan yang diperlukan untuk membolehkan dua aplikasi berkomunikasi dalam rangkaian.

Model OSI
7 Lapisan aplikasi
6 Lapisan persembahan
5 Lapisan sesi
4 Lapisan pengangkutan
3 Lapisan rangkaian
2 Lapisan pautan data
1 Lapisan fizikal


Lihat juga

sunting