Mosul merupakan ibu kota Pentadbiran Ninawa. Bandar ini bermuara di Sungai Tigris. Terletak 396 km dari utara Baghdad. Pada tahun 2002 bandar ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 1,739,800 orang dan merupakan bandar ketiga terbesar di Iraq setelah Baghdad dan Basra.

Sudut kota Mosul