Ini adalah sub-rencana ke pendidikan agama, disiplin akademik, dan Islam.

Pengajian Islam merujuka kepada pengajian akademik Islam. Ia boleh dilihat menerusi dua sudut pandang[1]

  • Dari sudut pandang duniawi, pengajian Islam ialah lapangan kajian akademik terhadap Islam sebagai sebuah agama dan kebudayaan.
  • Dari sudut pandang tradisional Islam, pengajian Islam ialah istilah umum bagi ilmu-ilmu agama Islam yang dipelajari oleh ulama Islam.

Tema sunting

Ia sangat seara besar membantu memahami rencana-rencana untuk menjadi mirip dengan senarai istilah Islam dalam bahasa Arab terutamanya digunakan dalam falsafah Islam awal, sejak ini memberikan ontologi pada mana kesemua mazhab Islam kemudian membina.

Sejarah sunting

Bidang sejarah Islam termasuk pembangunan awal agama Islam, dan juga kesinambungannya dengan pemerintah dan kekuasaan tamadun Islam yang berlainan, dan penemuan falsafah dan sejarah yang dikesan sesama sendiri:

Falsafah sunting

Falsafah Islam adalah sebahagian daripada pengajian Islam. Ia adalah suatu percubaan yang berpanjangan untuk mencipta keharmonian antara kepercayaan, atau falsafah, dengan ajaran agama Islam. Seorang Muslim terlibat dalam bidang ini digelar seorang ahli falsafah Islam.


Ia dibahagikan ke bidang seperti: puasa makan

Teologi sunting

Kalam (علم الكلم) adalah salah satu 'sains agama' Islam. Dalam bahasa Arab, perkataan itu bermakna "perbincangan", dan merujukkan pada adat Islam pada mencari prisip teologi melalui dialektik. Seorang cendekiawan kalam dirujuk sebagai seorang mutakallam.

Mistikisme sunting

Sufisme (Arabic: تصوف, taṣawwuf) adalah suatu adat mistik Islam berasaskan kebenaran rohaniah sedang ia akhirnya didedahkan ke hati dan minda seorang Sufi (seorang yang mengamalkan Sufisme).

Ia mungkin juga dirujukkan sebagai mistikisme Islam. Sementara cabang-cabang lain Islam pada umumnya berfokuskan aspek eksoterik agama, Sufisme terutamanya berfokus pada pendapat lanjut kebenaran atau Tuhan melalui amalan mistik berasaskan cinta ramalan. Sufisme mewujudkan sebilangan budaya, falsafah, ajaran pusat dan ilmu eksoterik.

Hukum sunting

Jurisprudens Islam berkaitan seharian isu masyarakat dalam hidup Islam. Ia dibahagikan kepada bidang:

Perbezaan utama termasuk yang di antara fiqh, hadith dan ijtihad.

Sains sunting

Islam dan sains merupakan sains dalam konteks idea agama tradisional Islam, termasuklah akhlak dan larangannya. Seseorang Muslim yang melibatkan diri dalam bidang ini digelar seorang ahli sains Islam

Ini tidak sama dengan sains dilakukan oleh sesiapa Muslim dalam suatu konteks sekular. Sesetengah gerakan liberal dalam Islam mengelakkan diri daripada sains Islam, berdebat bahawa sains seharusnya dianggap berlainan dari agama seperti ianya di Barat kini. Seperti Katolikisme meskipun, para mukmin mempercayai bahawa watak panduan agama dalam membentuk etika sains tidak dapat diabaikan dan seharusnya dipaksa had keseluruhannya pada pertanyaan.

Sains pada zaman pertengahan Islam memeriksa julat penuh penyiasatan saintifik dalam dunia Islam, sama ada didirikan dalam suatu konteks agama atau sekular. Perkembangan penting pada sains telah dilakukan dalam dunia Islam sewaktu Zaman Pertengahan, terutamanya sewaktu Zaman Kegemilangan Islam, yang dianggap tempoh utama dalam sejarah sains.

Seni sunting

Seni Islam, sebahagian dari pengajian Islam, mempunyai sepanjang sejarah telah khususnya abstrak dan penghiasan, geometri gamabran, bunga, Arabesk, dan reka bentuk seni khat. Tidak seperti adat gambaran tokoh manusia dalam seni Kristian, sen Islam tidak termasuk gambaran manusia. Kekurangan kepotretan adalah oleh kerana Awal Islam melarangkan lukisan manusia, termasuk Nabi, oleh kerana umat Muslim mempercayai menyubakan pengikut Nabi ke penyembahan berhala. Larangan ini terhadap manusia atau ikon digelar anikonisme. Dua abad lebih lepas, khususnya diberikan hubungan tambahan dengan tamadun Barat, larangan ini dilonggar.

Sastera sunting

Bidang ini termasuk kajian bahasa moden dan klasik Arab dan sastera ditulis dalam bahasa-bahasa ini. Ia juga sering termasuk bahasa moden, klasik atau silam lain Timur Tengah dan kawasan lain yang telah jadi atau telah separuhnyam, dipengaruhi oleh, budaya Islam, seperti bahasa Ibrani, bahasa Turki, bahasa Parsi, bahasa Armenia and bahasa Uzbek.

Seni bina sunting

Seni bina Islam adalah julat keseluruhan yang telah bermuncul dalam budaya Islam dalam perjalanan sejarah Islam. Oleh itu istilah melingkungi bangunan-bangunan sejarah dan juga yang sekular, bersejarah dan juga penyataan moden dan pengeluaran pada semua tempat yang dapat datang di bawah berlainan taraf pengaruh Islam.

Ia adalah sangat umum untuk salah faham Seni bina Parsi dengan seni bina Islam dan oleh itu dinasihati untuk membaca kedua-dua rencana.

Sosiologi sunting

Templat:Expand-section

Perbandingan agama sunting

Perbandingan agama adalah kajian agama dalam sudut pandangan Islam. Kajian ini mungkin diambil dari suatu pandangan Muslim konservatif, yang sering melihatkan agama Yahudi dan agama Kristian terdahulunya mirip dengan Islam, dan kemudian mengembang jauh dari akar agama monoteis. Meskipun, sesetengah gerakan liberal dalam Islam bertikai pandangan konservatif sebagai ahistorical; mereka mendakwa bahawa Islam adalah penyebab-akhirnya daripada asal-usul fikiran monoteist.

Ekonomi sunting

Ekonomi Islam adalah ekonomi menurut dengan hukum Islam. Oleh kerana al-Quran bercakap terhadap makan riba dalam konteks masyarakat Islam awal, ia pada umumnya melibatkan cuba untuk mengalih atau menafsirkan semula kadar faedah dari institusi-institusi kewangan. In doing so, ahli ekonomi Islam ingin menghasilkan suatu yang lebih 'bermasyarakat Islam'. Meskipun, gerakan liberal dalam Islam boleh menolak keperluan untuk bidang ini, sejak mereka pada umumnya melihat Islam sebagai serasi dengan institusi dan hukum sekular moden.

Olahraga sunting

Olahraga Islam adalah olahraga ditadbir oleh Syariah dan berpunca melalui sejarah Islam.

Jurnal sunting

Rujukan sunting

  1. ^ Clinton Bennett (2012). The Bloomsbury Companion to Islamic Studies. Bloomsbury Academic. m/s. 2. ISBN 978-1441127884.

Pautan luar sunting