Polisakarida (karbohidrat) termasuk dalam kelas makromolekul. Tidak seperti protein dan asid nukleik, polisakarida tidak memainkan peranan secara langsung di dalam sel.

Struktur 3D polisakarida

Kebiasaanya polisakarida mengandungi satu jenis unit asas yang diulang beberapa kali untuk membentuk rantaian yang panjang. Rantaian ini akan membentuk polisakarida yang berbeza berdasarkan jenis unit asasnya dan jenis ikatan yang terbentuk.

Unit asas di dalam polisakarida ialah monosakarida dimana monosakarida yang terbanyak didapati di dunia ini ialah di dalam bentuk aldoheksa-D-glukosa ataupun secara ringkasnya dikenali sebagai glukosa. contoh dari poisakarida pati atau amium, glikogen, selulosa, kitin.