Sebatian

ialah bahan yang terdiri daripada dua atau lebih unsur yang terikat secara kimia

Sebatian ialah bahan yang terdiri daripada dua atau lebih unsur yang terikat secara kimia. Zarah-zarah dalam satu sebatian ialah molekul atau ion.

Contoh sebatian yang terdapat di bumi ialah: