Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin

Sultan Brunei

Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Hashim Jalilul Alam Aqamaddin ibni Sultan Omar Ali Saifuddien II (1825 - 10 Mei 1906) ialah Sultan Brunei ke-25 yang memerintah dari tahun 1885 hingga 1906. Sebelum naik takhta, baginda dikenali dengan nama Pengiran Temenggong Sahibul Bahar Pengiran Anak Hashim.

Hashim Jalilul 'Alam Aqamaddin
هاشم جليل العالم أقام الدين
Pemerintahan 30 Mei 1885 – 10 Mei 1906
Pendahulu 'Abdul Momin
Pengganti Muhammad Jamalul 'Alam II
Pasangan Raja Isteri Pengiran Anak Siti Fatimah
Pengiran Isteri Fatimah
Pengiran Chendera Kesuma
Pengiran Anak Fatimah
Pengiran Babu Anak Damit
Ampuan Sara
Ampuan Siti Khatijah
Kawang Jauyah
Kawang Tiawa
Kawang Hitam
Kedayang Puspa
Kedayang Rokiah
Anakanda
Pengiran Muda Besar Omar Ali Saifuddin
Pengiran Muda Tengah
Pengiran Muda Bongsu Muhammad Jamalul Alam
Pengiran Anak Siti Zubaidah
Pengiran Anak Mohammad Salleh
Pengiran Anak Abdul Razak
Pengiran Anak Siti Rauyah
Pengiran Anak Siti Mariam
Pengiran Di-Gadong Pengiran Anak Haji Kamis
Pengiran Anak Safar
Pengiran Anak Sabtu
Pengiran Anak Metusin Kula
Pengiran Anak Saliha
Pengiran Anak Muhammad Arshad Duman
Pengiran Anak Ismail Apong
Pengiran Anak Untong
Pengiran Anak Jaga
Pengiran Anak Rabaha
Pengiran Anak Tuah
Pengiran Anak Mahmud
Nama penuh
Hashim Jalilul 'Alam Aqamaddin ibni Omar Ali Saifuddin II
Ayahanda Omar Ali Saifuddien II
Bonda Tuan Zaidah
Keputeraan 1825
Istana Kampong Ayer, Sultan Lama, Bandar Brunei, Brunei
Kemangkatan 10 Mei 1906
Istana Kampong Ayer, Sultan Lama, Bandar Brunei, Brunei
Dimakamkan Kubah Makam Diraja, Bandar Brunei, Brunei
Agama Islam

Pada tahun 1887, baginda menulis surat permohonan kepada British untuk mengadakan seorang Residen British di Limbang, tetapi permohonan itu ditolak kerana memakan perbelanjaan yang tinggi. Pada 17 September 1888, Sultan Hashim membuat satu perjanjian dengan pihak British yang dipanggil Perjanjian Perlindungan 1888 untuk meletakkan hal ehwal luar negeri Brunei di bawah pentadbiran British.

Pada tahun 1903, Sultan Hashim mengutus surat kepada Sultan Turki Uthmaniyah, Sultan Abdul Hamid, kerana Limbang (wilayah Brunei ketika itu) telah dirampas oleh Charles Brooke pada tahun 1890. Namun pihak British telah mendapati surat tersebut dan dirampas sebelum sempat dihantar ke pihak Uthmaniyah.

Oleh kerana pihak British khuatir baginda akan mencari kuasa asing lain untuk menlindungi Brunei, pada tahun 1904, Britain menghantar pegawainya yang bernama Malcolm McArthur ke Brunei untuk membuat laporan tentang hal ehwal dan suasana di Brunei ketika itu. Laporan itu dipanggil sebagai Laporan McArthur. Beliau memberikan beberapa cadangan di dalam laporan itu, antaranya:

  1. Brunei boleh diserapkan ke dalam Kerajaan Sarawak oleh kerana kekurangan kewangan oleh pihak Brunei untuk meneruskan kerajaan di sana.
  2. Brunei boleh berada di bawah naungan British dan ditadbir oleh mereka.

Secara sendirinya, McArthur memilih cadangan kedua oleh kerana Brunei, menurut beliau, sama seperti Kerajaan Britain yang mengamalkan sistem beraja sejak sekian lama. Dan menurut beliau, ia tidak adil untuk Brunei hilang ditelan oleh pihak lain iaitu Sarawak.

Pada 3 Disember 1905, baginda memeterai Perjanjian Tambahan Perlindungan British ke atas Brunei dan menerima Sistem Residen di Brunei. Baginda mangkat pada 10 Mei 1906, dan dimakamkan di Kubah Makam Diraja, Bandar Brunei. Baginda diganti oleh Pengiran Muda Bongsu Muhammad Jamalul Alam.


Penyandang Terdahulu Sultan Brunei
18851906
Penyandang Kemudian
Abdul Momin Muhammad Jamalul Alam II