Residen merupakan jawatan perwakilan diplomatik, terutamanya untuk tanah jajahan dan negeri naungan. Selepas Perjanjian Pangkor 1875, British telah melantik beberapa Residen di Negeri-negeri Melayu Bersekutu sebagai penasihat kepada Sultan negeri-negeri tersebut. Residen-residen telah dilantik di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang.

Residen JeneralSunting

Pada 1896, pihak British telah menyatukan pentadbiran semua negeri itu menjadi gabungan Negeri-negeri Melayu Bersekutu yang diketuai oleh Residen Jeneral. Residen Jeneral bertanggungjawab kepada Pesuruhjaya Tinggi British Negeri-negeri Selat.

Senarai Residen Jeneral:

  • Sir Frank Athelstane Swettenham (1896-1901)
  • William Hood Treacher (1901-1904)
  • Sir William Thomas Taylor (1904-1910)
  • Arthur Henderson Young (1910-1911)

Selepas 1911, jawatan Residen Jeneral telah digantikan oleh Ketua Setiausaha Negara. Pada 1936 jawatan ini pula digantikan dengan Setiausaha Persekutuan.