URL atau nama penuhnya Uniform Resource Locator (terjemahan harfiah: "pelokasi sumber seragam") ialah sepotong teks yang digunakan sebagai pengenal pasti bagi mana-mana sumber elektronik (dokumen, media dan sebagainya) yang boleh dicapai melalui rangkaian. Teks ini dihasilkan menggunakan sintaks seragam. Idea URL dicetuskan oleh Tim Berners-Lee sebagai teks pendek yang digunakan dalam pembinaan hiperpautan, iaitu sebagaian daripada ciri hiperteks yang beliau sedang hasilkan ketika itu. URL kemudiannya dipiawaikan dengan kerjasama Internet Engineering Task Force dan menjadi sebagaian daripada infrastuktur Jaringan Sejagat.

URL ialah sejenis URI. Oleh itu, setiap URL merupakan URI, tetapi bukan semua URI itu URL.

Sebagai contoh, URL bagi Wikipedia ialah http://www.wikipedia.org.

URL boleh ditaip oleh pengguna pada pelayar web untuk mendapatkan sumber yang diingini melalui rangkaian.

Pautan luarSunting