UTC+11 digunakan pada lokasi berikut:

UTC+11:00
 
Belakang (−) UTC Hadapan (+)
−12 −11 −10 −09 −08 −07 −06 −05 −04 −03 −02 −01 ±00 +01 +02 +03 +04 +05 +06 +07 +08 +09 +10 +11 +12 +13 +14
-09 -04 -03 +03 +04 +05 +06 +08 +09 +10 +11
+05 +12
  UTC+11:00 ~ 165 darjah T – sepanjang tahun
Kawasan yang gelap menggunakan penjimatan masa siang. Warna asas menunjukkan masa piawai.
Meridian
Tengah165 darjah T
Sempadan barat (nautika)157.5 darjah T
Sempadan timur (Nautika)172.5 darjah T
Lain-lain
Kumpulan tarikh-masa (DTG)L
Pautan luar