Utara

satu daripada empat arah kardinal

Utara adalah sebuah arah dalam kompas. Utara merupakan arah yang, dalam budaya Barat, dianggap sebagai arah utama. Ia digunakan untuk menjelaskan arah-arah lainnya. Kerana itulah dalam peta arah utara selalu ditunjukkan dengan sebuah tanda panah. Utara biasanya berada di sebelah atas peta.

Utara berlawanan arah dengan Selatan.

Jenis-jenis utaraSunting

Utara dapat memilik beberapa makna:

  1. Utara asli, arah sepanjang permukaan bumi menuju suatu kutub dari putaran Bumi, iaitu kutub yang secara jelas berada di sebelah kiri seseorang ketika berdiri di Khatulistiwa sewaktu menghadap ke arah matahari terbit.
  2. Utara magnetis, arah sepanjang permukaan bumi di mana kekuatan medan magnet horizontal mempunyai nilai positif terkuatnya untuk suatu kegiatan yang mempunyai akhir.

Lihat pulaSunting