Bahasa Suluk

Rumpun Bahasa Austronesia
(Dilencongkan dari Bahasa Tausug)

Bahasa Suluk atau Bahasa Tausug ialah bahasa yang dituturkan di Kepulauan Sulu, Malaysia (sebahagian kecil kawasan di Sabah), Mindanao, Filipina dan Kalimantan, Indonesia oleh orang Tausug. Bahasa suluk dikenali oleh bangsa Tagalog sebagai Wikang Tausug, manakala orang-orang Cebuano mengenali Bahasa Tausug sebagai Tinausug.

Sinug
Bahasa Suluk
بَهَسَ سُوگ
Asli kepada Filipina,
 Malaysia (Sabah),
 Indonesia (Kalimantan Utara)
KawasanSulu, Jolo, Lugus, Tapul, Siasi, Pulau Palawan, Pulau Basilan, Tawi-Tawi, Zamboanga. Sabah: Sandakan; Lahad Datu; Kudat; Semporna; Likas, Kota Kinabalu.Kalimantan Utara: Kabupaten Nunukan
Penutur bahasa
1.1 juta
Rumi
Jawi
Kod bahasa
ISO 639-3tsg
Pakaian tradisi orang Tau
Sultan Sulu terakhir, Sultan Jamalul Kiram II (wafat 1936)
sug dengan parang Sulu (Barong) di pinggang dan kain ridah disangkut di bahu

Sejarah

sunting

Bahasa Tausug adalah bahasa perantara atau lingua franca sebelum era kesultanannya lagi hingga kini.[perlu rujukan] Etnik Suluk berasal dari rumpun Nusantara-Austronesia (Polenesia) sebagai mana masyarakat Nusantara di sekitarnya. Etnik Suluk juga merupakan diantara penduduk Peribumi atau Bumiputera Sabah. Bahasa Sug yang mereka tutur adalah mirip Bahasa Melayu lama bercampur Bahasa Arab dan bahasa etnik lain di sekitar Sulu dan Mindanao.

Suku kaum Suluk atau Tausug juga punya beberapa dialek atau slanga mengikut kawasan atau daerah di antaranya ialah slanga Tausug Tapul, Tausug Basilan, Tausug Lugus, Gimbahanun, Luwuk dan lain-lain. Unsur-unsur bahasa Jawa juga ada terdapat dalam bahasa Sug ini tidaklah menghairankan kerana Rumpun Bangsa Austronesia di rantau Nusantara ini antara satu sama lain ada similaritinya.

Ini disebabkan kekuasaan kerajaan Srivijaya dan Majapahit di tanah Jawa pernah mempengaruhi daerah-daerah sekitar wilayah Kepulauan Sulu sebagaimana sebelum kemunculan kerajaan awal Melayu Melaka. Manakala dalam catatan Nagarakretagama Majapahit, kepulauan Sulu dipanggil "Solot".[perlu rujukan] Kepulauan Sulu juga dinamakan "Banjar Kulan" (Little Banjar) oleh orang Kalimantan kerana memiliki hubungan sejarah lama dengan Banjarmasin. Maka setelah kedatangan Islam muncullah Kesultanan Sulu sekitar tahun 1457 M dan pemerintahan Sultan-Sultan Sulu berlangsung begitu lama yang menyumbang kepada Bahasa Sug terus bertahan hingga hari ini.

Semasa kegemilangan pentadbiran Kesultanan Sulu dahulu Bahasa Suluk adalah Lingua-Franca di wilayah kesultanannya yang merangkumi Jolo, Tawi-Tawi, Basilan-Zamboanga, Palawan dan North Borneo (Sabah).

Pengkelasan

sunting

Mengikut laman sesawang Ethonolgue.com[1], Bahasa Suluk dikelaskan dalam keluarga Bahasa Filipina, dan merupakan rumpun Selatan bagi subkeluarga Bisaya. Terdapat 3 bahasa dalam rumpun bahasa Selatan Bisaya iaitu:

Terdapat beberapa perubahan penyebutan kata yang ketara iaitu:

 • Pengurangan vokal o dan e menjadi u dan i (Layo "jauh" → Layu)
 • Perubahan konsonan S menjadi H (Sa → Ha)

Fonologi

sunting

Bahasa Tausug memiliki 16 huruf konsonan dan 3 huruf vokal dan 1 tanda mati ('). Jadual di bawah menunjukkan senarai huruf Bahasa Tausug mengikut turutan. Tambahan, ada 3 huruf vokal diletakkan tanda diakritik makron "baris mahaba'" /Ā,Ī,Ū/ untuk disebut panjang (contoh: baba - gendong dan bābā - sambil) serta tanda mati "baris patay" untuk menandakan bunyi hentian glotis (seperti mengakhiri suku kata dengan huruf g atau k, contoh: di' /diʔ/ - tidak dan dī /diy/ - sini).. Juga, bahasa ini mempunyai 4 diftong iaitu ay, aw, iw, uy.

Huruf Aa Bb Ch* Dd Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Pp Rr Ss Tt Uu Ww Yy Āā Īī Ūū '
Nama A Ba Cha Da Ga Ha I Ja Ka La Ma Na Pa Ra Sa Ta U Wa Ya Ā mahaba' Ī mahaba' Ū mahaba' Baris Patay

Tiada perkataan bermula dengan huruf ch, ch hanya wujud di tengah suku kata seperti magbacha - membaca.

Morfologi

sunting

Perubahan sebutan berlaku pada huruf konsonan tertentu.[2]

Imbuhan Ma-, Pa- dan Variansnya

Pada kata biasa iaitu huruf selain huruf vokal, b, p, s, t dan k, tiada perubahan sebutan.

Contoh:

 • Ma + hindu (belajar) = mahindu (akan terajar),
 • Na + lamuk (daging) = nalamuk (sudah diiletakkan daging)
 • Pa + galit (tengking) = pagalit (benda yang ditengking)

B dan P → M

 • Ma + bunu (bunuh) = Mamunu (akan terbunuh)
 • Na + patay (mati) = Namatay (termati)
 • Pa + buwad (keringkan baju) = Pamuwad (benda yang akan dikeringkan)

S dan T → N

 • Ma + sanda (pajak) = Mananda (akan terpajak)
 • Na + tangis (tangis) = Nanangis (tertangis)
 • Pa + tahi (jahit) = Panahi (benda yang akan dijahit)

K dan Huruf Vokal → NG

 • Ma + kahuy (kayu) = Mangahuy (akan memungut kayu)
 • Na + ista (ikan) = nangista (sudah dipancing)
 • Pa + adjal (menyediakan sajian) = pangadjal (benda yang akan disajikan)

Imbuhan Repetisi Ma-

Sekiranya kata yang bermula dengan huruf vokal, b, p, s, t dan k digabungkan dengan imbuhan repetisi ma-, penyengauan akan berlaku.

 • Ma (rep) + bunu (bunuh) = mamumunu (pembunuh)
 • Ma (rep) + papas (padam) = mamamapas (pemadam)
 • Ma (rep) + tahi (jahit) = mananahi (penjahit)
 • Ma (rep) + saggaw (tangkap) = mananaggaw (penangkap)
 • Ma (rep) + kahuy (kayu) = mangangahuy (pembalak)
 • Ma (rep) + ista (ikan) = mangingista (nelayan)

Imbuhan -um-

Bagi imbuhan ini, perubahan hanya berlaku pada huruf b dan p sahaja.

-um- + p, b → m-

 • -um- + panaw (jalan) → pumanaw → manaw (akan berjalan)
 • -um- + buka (kerak) → bumuka → muka (akan berkerak tanahnya)
 • -um- + pikit (melakat) → pumikit → mikit (akan melekat)
 • -um- + bichara (bicara) → bumichara → muchara (akan berbicara)

Imbuhan -im-

Seperti imbuhan -um-, b dan p sahaja yang akan mengalami perubahan sebutan.

-im- + p, b → mi-

 • -im- + panaw (jalan) → pimanaw → miyanaw (sudah berjalan)
 • -im- + buka (kerak) → bimuka → miyuka (sudah berkerak tanahnya)
 • -im- + pikit (melekat) → pimikit → miyikit (sudah melekat)
 • -im- + bichara (bicara) → bimichara → miyichara (sudah berbicara)

-im- (repetisi) + p, b → miy-

 • -im- (rep) + panaw (jalan) → pimapanaw → miyamanaw (sedang berjalan)
 • -im- (rep) + buka (kerak) → bimubuka → miyumuka (sedang berkerak tanahnya)
 • -im- (rep) + pikit (melekat) → pimipikit → miyimikit (sedang melekat)
 • -im- (rep) + bichara (bicara) → bimibichara → miyimichara (sedang berbicara)

Pengurangan Konsonan D ke R

Imbuhan ka-...-an, pag- (rep) dan mag (repitisi), maka- berpotensi mengurangkan konsonan D ke R.

 • Dagat (laut) → Karagatan (Kelautan)
 • Dagan (lari, urus) → Pagdaragan (Pengurusan)
 • Dagang (jual, dagang) → Magdaragang (Penjual)
 • Da (bawa) → Makara (akan ditanggungjawab)

Bukan itu sahaja, kata ganti nama tunjuk oblik ke-2 (di, duun, didtu) dan partikel enklitik da boleh mengalami pengurangan sekiranya kata depannya berakhiri huruf vokal. Contoh:

Tanpa Pengurangan

Perhatikan huruf akhir sebelum kata yang akan dikurangkan.

 • "Nakita ku hi Ahmad di." Aku terlihat Ahmad di sini.
 • "Miyanaw sadja ikaw duun." Engkau berjalan sahaja di situ.
 • "Nakidnap in anak sin mayul didtu." Anak datuk bandar diculik di sana.
 • "Natutug da siya dayn kahapun." Dia tidur sahaja dari semalam.

Dengan Pengurangan

 • "Nakita ku hi Fatima ri." Aku terlihat Fatimah di sini."
 • "Miyanaw sadja aku ruun." Aku berjalan sahaja di situ.
 • "Nakidnap in anak hi Fatima ridtu." Anak Fatimah diculik di sana.
 • "Naglutu ra siya." Dia masak sahaja.

Tatabahasa

sunting

Umumnya, tatabahasa Bahasa Suluk mengikuti pola ayat Bahasa Filipina di mana susunan ayatnya seperti [Kata Kerja + Subjek + Objek] dan [Predikat + Subjek].

Ortografinya serupa dengan Bahasa Melayu tetapi tidak mempunyai beberapa huruf vokal seperti E pepet. Diftong dieja dengan menggabungkan huruf vokal dengan huruf y atau w seperti sayng [saying] "pisang".

Namun begitu, susunan ayatnya boleh juga dalam bentuk [Objek + Subjek + Kata Kerja], tetapi bentuk ini hanya wujud di ayat tertentu, seperti ayat frasa syarat.

"Madtu kaw ha tabu, bang mu siya makita laungu mu kaniya in salam dayn kaku okey?"
"Kau pergi ke kedai, kalau kau jumpa dia, kau bilang salam kepadanya dariku okey?"
Pergi-kau-ke-kedai, kalau-mu-dia-terlihat, bilang-mu-kepadanya-sebuah-salam-dari-ku-okey?

Ayat ini boleh disusun kepada bentuk ayat menyerupai Bahasa Tagalog. Seperti:

"Madtu ka ha tabu, bang makita mu siya launga mu kaniya in salam dayn kaku okey?"
"Pumunta ka sa tindahan, kung makikita mo siya pasabi mo sa kaniya ang salam/kumusta galing sa akin okey?"

Ayat ini juga boleh disusun menyerupai Bahasa Melayu, cuma ia agak janggal didengari oleh penutur.

"Ikaw, madtu ha tabu, bang ikaw, makita siya, ikaw, laung sin salam kaniya dayn kaku okey?"

Perhatikan penggunaan tanda koma, terdapat jela panjang di antaranya, dan jika dibaca laju tanpa jela, ayat akan menjadi tidak gramatis dan tidak dapat difahami oleh pendengar.

Kata Ganti Nama

sunting

Kata Ganti Nama Diri

sunting

Terdapat tiga jenis kata ganti nama diri dalam Bahasa Suluk iaitu kata ganti nama diri nominatif, kata ganti nama diri genitif dan kata ganti nama diri oblik.[2]

Jenis berduaan digunakan apabila pembicara mempunyai dua orang.

Jenis Nominatif Genitif Oblik
Pertama Tunggal aku ku/ta kaku
Berduaan kita ta katu
Jamak

(kecuali pendengar)

kami namu kamu
Jamak

(termasuk pendengar)

kitaniyu taniyu katu'niyu
Kedua Tunggal ikaw/kaw mu kaymu
Jamak kamu niyu kaniyu
Ketiga Tunggal siya niya kaniya
Jamak sila nila kanila

Contoh Penggunaan

Nominatif

 • Aku na in magtugna sin bugas. "Aku yang akan menanak nasi."
 • Hain kita magbak? "Di manakah kita akan bertemu?"
 • Di mu kami dihilan?" "Tidakkah engkau memberi kami sesuatu?"
 • Subay kitaniyu magkahagad ha daakan sin Tuhan. "Kita harus taati perintah Tuhan."
 • Mabaya siya magbunyug iban ikaw. "Dia mahu engkau temankannya."
 • Pila kamu in mari kunsum? "Berapa ramai kalian kemari esok?"
 • Sila in manga bagay ku. "Mereka ialah kawan-kawan ku."

Genitif

Digunakan untuk ayat berfokuskan objek dan penanda pemilikan barang. Berikut ialah contoh ayat yang menggunakan dua kegunaan pronomina genitif.

 • Way ku siya kita, siya in amaun ku. "Aku tidak nampak dia, dia ialah pak cikku."
 • Baytaan ta kaw sin lahasiya ta. "Aku akan beritahu kau rahsiaku."
 • Iyabutan namu in tarak ha unahan namu. "Kami memotong lori yang berada di hadapan kami."
 • Bunglaw na lima taniyu bang ubus taniyu iyutud in manga sibuyas. "Ayuh kita basuh tangan kita jika kita sudah potong bawang merah."
 • Bayaran mu aku bihaun ka? Utang mu kaku in kalimaan ringgit sadja. "Kau akan bayarkan aku sekarangkah? Hutangmu kepadaku ialah lima puluh ringgit sahaja."
 • Malupa na ka niyu in janji niyu kanda Ahmad? "Sudahkah kalian lupa akan janji kalian kepada Ahmad semua?"
 • Piyatay niya in nakabunu ha ama niya. "Dia bunuh orang yang membunuh ayahnya."
 • Kakasihan nila in anak nila kabungsuhan. "Mereka sayang akan anak mereka yang paling bongsu."

Oblik

Kata ganti nama oblik merupakan sebuah frasa sendi. (yang bermaksud seperti menggabungkan kata sendi pada, kepada, dari, daripada dengan kata nama ganti diri).

 • Bayari na in utang mu kaku bihaun! "Bayarlah hutang mu kepadaku sekarang!"
 • Bukun katu in lupa yan. "Tanah ini bukan milikku."
 • Dihil niya kamu in lupa ini. "Dia menyerahkan tanah ini kepada kami."
 • Lampaw in daya niya dayn katu'niyu katan. "Kakayaannya lagi banyak dibandingkan dengan kita semula."
 • Kaymu in panyu ini? Bang di hisiyu in nagdihil kaymu? "Adakah sapu tangan ini milikmu? Jika tidak siapa yang memberi kepadamu?"
 • Hipagbarat ku kaniyu bang niyu aku lugusun sin di ku kabayaan. "Aku akan putuskan hubungan dengan kalian jika kalian paksa aku lakukan sesuatu yang tidak aku suka."
 • Tiluan madtu kaniya in bula. "Baling bola ini kepadanya."
 • Alang-alang aku magad kanila. "Aku teragak-agak ingin pergi bersama mereka."

Kata Ganti Nama Tunjuk

sunting

Untuk jenis oblik ada 2 bentuk, dua-dua bentuk boleh bertukaran mengikut kegramatisan ayat.

Nota: Untuk membezakan di (tidak) dan di (di sini), yang versi tidak disebut dig (seperti ada g di belakangnya), manakala untuk versi di sini pula disebut diy (panjangkan sebutan i, sepanjang 2 harakat atau 1 saat).

Nota2: Untuk jenis oblik ke-2, di digunakan selepas kata yang berakhiran huruf konsonan, manakala ri digunakan selepas kata yang berakhiran huruf vokal. (Contoh: Kimaun kaw di ha kakaunan vs kimaun ku ri ha kakaunan.)

Jenis Nominatif Genitif Oblik
Ke-1 Ke-2
Berdekatan dengan

pembicara (ini)

in ini/yari sin ini/yari ha ini/yari di/ri (ha)
Berdekatan dengan

pendengar (ini)

in yan sin yan ha yan duun/ruun

(ha)

Berjauhan dengan

pembicara dan pendengar,

namun masih kelihatan (itu)

in yaun sin yaun ha yaun
Sangat jauh (itu) in yadtu sin yadtu ha yadtu didtu/ridtu

(ha)

Contoh Penggunaan

 • Ini/Yari in bay ku. "Ini ialah rumahku."
 • Di' aku mabaya' sin buk yan. "Aku tidak suka buku itu."
 • Yaun siya ha iskul. "Dia di situ di sekolah."
 • Bisitahun ku in kubul hi ama' yadtu. "Aku akan lawat kubur ayah di sana."

Contoh Penggunaan Oblik

 • Biybak ku siya ha ini, Biybak ku siya ri. "Aku bertemu dia di sini."
 • Yaun ha pasisil kitaniyu magpasiyal maynaat kumsum/ Duun ha pasisil kitaniyu magpasiyal maynaat kunsum. "Di sana di pesisiran kita akan lawat pada pagi esok."
 • Ha kiyaingatan ku, yadtu ha lawd sila mangista/ Ha kiyaingatan ku, ridtu ha lawd sila mangista. "Setahuku, di sana di laut dalam mereka memancing."

Bahasa-bahasa di dalam Keluarga Filipina mempunyai kata kes. kes memberi makna kepada ayat sama ada ayat itu berfokuskan kepada subjek, objek, lokasi atau perbuatan. Contoh kes dalam Bahasa Suluk ialah in, sin dan ha. Ia ekuivalen dengan kes Bahasa Tagalog iaitu ang, ng dan sa.

Jadual di bawah ialah kes bahasa Tausug serta dalam kurungan ialah ekuivalennya dalam bahasa Tagalog.

Nominatif genitif Oblik
Umum in (ang) sin (ng) ha (lokasi)

pa (direksi) (sa)

Orang Tunggal hi (si dan ni) kay (kay)
Orang Jamak hinda' (sina dan nina) kanda' (kina)

Kes amat penting dalam pembinaan ayat, hal ini untuk memaksudkan apa yang pembicara ingin menyatakan, sama ada menfokuskan subjek, objek dan lain-lain. Asumsi yang mudah difahami ialah seperti ayat pasif dan ayat aktif dalam Bahasa Melayu.

Contoh Penggunaan Kes yang salah

Kaunun aku sin manuk.
Dimakan-aku-GEN-ayam.
Aku dimakan oleh ayam.
(Sepatutnya: Kaunun ku in ayam)

Kata Nama

sunting

Bahasa Tausug ada 3 jenis kata nama.[3] Iaitu mudah, imbuhan dan kompleks. Jenis mudah terdiri daripada perkataan dasar sahaja seperti batu "batu", kura "kuda" dan bay "rumah". Jenis imbuhan pula ialah kata nama yang terhasil daripada proses imbuhan kata kerja, nama dan selainnya. Misalnya, kadatung (ka+datung) "kedatangan", pagkaun (pag+kaun) "makanan" dan pagbibichara (pag+UL+bichara) "pembicaraan". Jenis kompleks pula ialah kata nama yang terhasil dari pengimbuhan yang banyak, kebanyakkan kata nama kompleks ini dikategorikan sebagai kata nama kerja atau verbal nomina, iaitu boleh berfungsi sebagai kata nama dan kata kerja sekaligus. Contohnya, piyagbunuan (piyag-bunu-an) "tempat pembunuhan", pagkakaun (pag+ka+kaun) "pemakanan" dan kabakkawan (ka+bakkaw+an) "hutan bakau".

Imbuhan Kata Nama

Terdapat beberapa imbuhan Bahasa Tausug dapat menghasilkan kata namanya.

Imbuhan Fungsi Contoh Ayat
ka- normalisasi kata kerja

(menyatakan cara kelakuan itu berlaku)

seerti dengan imbuhan pe-...-an atau ke-...-an

Hanya digunakan bersama

kata tanya Biyadiin (Bagaimana)

ka+datung

=kadatung

"kedatangan"

Biyadiin in kadatung niya pa daira?

"Bagaimana kedatangannya ke kota?"

menjumlahkan bilangan

seerti dengan imbuhan ke-nombor-nombor

(kelima-lima)

ka+lima

=kalima

Imuwi sila kalima dayn ha iskul.

"Kelima-lima mereka pulang dari sekolah``"

ka-...-an memberi makna abstrak

seerti dengan imbuhan ke-...-an

ka+sannyang+an

=kasannyangan

"kesayangan"

Kabungsuhan in kasannyangan nila.

"Kesayangan mereka ialah yang paling bongsu."

memberi maksud paling

(diimbuhkan dengan kata nama sahaja)

ka-magulang-an

=kamagulangan

"tersulung"

Hisiyu in ngan sin anak kamagulangan mu?

"Siapa nama anakmu yang paling sulung?"

memaknakan jamak

seerti dengan imbuhan ke-...-an atau pe-...-an

ka-bud-an

=kaburan

"pergunungan"

Didtu ha kaburan sila dimag.

"Di sana di pergunungan mereka mendaki."

maG+REP- menyatakan pelaku kata kerja

seerti dengan imbuhan pe-

maG+REP-tahi

=mananahi

"penjahit"

Ama ku in mananahi ha tabu yan.

"Bapakku ialah seorang penjahit di kedai sana."

paN- barang yang berkaitan dengan kata dasar paN-tahi

=panahi

"barang dijahit"

Naliligap pa aku, awn mataud panahi ku na tuwi.

"Aku masih sibuk, aku ada banyak benda perlu dijahit."

(intonasi baru tersedar)

pag- memberi maksud kata nama

(bukan verbal nomina)

pag-kaun

=pagkaun

"makanan"

Unu in pagkaun taniyu ha dum ini?

"Apa makanan kita pada malam ini?"

pag+REP- memaknakan proses umum

seerti dengan imbuhan pe-...-an

pag+REP-hindu

=paghihindu

"pendidikan"

Kagunahan nila lausun in paghihindu para malannyut.

"Kita harus lanjutkan pendidikan untuk berjaya`"

pagka- memaknakan cara proses itu berlaku

(hal yang sangat khusus)

seerti dengan imbuhan pe-...-an

pagka-hinang

=pagkahinang

"pembikinan"

Marayaw da in pagkahinang sin sini ini.

"Pembikinan filem ini sangat bagus."

pag+REP-...-an menyatakan tempat kata dasar

(diimbuhkan dengan kata kerja sahaja)

seerti dengan imbuhan pe-...-an

pag+REP+lumba-an

=paglulumbaan

"litar lumba"

Kaingatan ku in paglulumbaan ha pantay kawman.

"Setahu ku litar lumba itu berada di tanah lapang kampung."

piyag-...-an menyatakan sebab peristiwa yang pernah berlaku

(diimbuhkan dengan kata kerja sahaja)

seertii dengan imbuhan pe-...-an

piyag-bunu-an

=piyagbunuan

"sebab pembunuhan"

Pasal lupa iban sin in piyagbunuan nila.

"Pembunuhan ini disebabkan pasal tanah dan wang."

tay- menunjukkan peneman atau rakan sesuatu tay-klas

=tayklas

"rakan sekelas"

Kiyaingatan ku hi Ahmad isab in tayklas niya.

"Setahuku si Ahmad juga ialah rakan sekelasnya."

-un memberi maksud kata nama

(sebuah verbal nomina)

kaun+un

=kaunun

"apa yang akan dimakan"

Kunsum, piyanggang manuk in kaunun taniyu.

"Esok, kita akan makan ayam panggang."

Nota: Untuk membezakan pag+REP- dan pagka-, pag+REP- digunakan pada hal pembuatan umum manakala pagka- pula digunakan untuk cara seseorang itu melakukannya. Contoh kata kerja sapiyul (memandu).

pag+REP-
pagsasapiyul
Subay ka dumaug sin pagsulay pagsasapiyul bang mabaya mu magsapiyul.
Harus-kau-lulus-GEN-ujian-pemanduan-kalau-disuka-mu-memandu
Kau harus lulus ujian memandu kalau kau suka memandu. 
pagka-
pagkasapiyul
Pagkasapiyul niya biya in tau hilu.
Pemanduan-nya-seperti-orang-mabuk
Pemamnduannya seperti orang mabuk.

Perhatikan pagkasapiyul dengan pagsasapiyul, pagkaspiyul menfokuskan cara individu tersebut memandu (khusus) manakala pagsasapiyul pula menfokuskan hal umum tentang pemanduan.

Nota: imbuhan pag- dan -un mempunyai fungsi yang iaitu memberi maksud kata nama. Namun, imbuhan pag- ialah bukan verbal nomina manakala imbuhan -un ialah verbal nomina. Verbal nomina (verbal nouns dalam bahasa Inggeris) bermaksud perkataan itu boleh digunakan sebagai kata nama dan kata kerja dalam masa sama. Manakala pagkaun pula hanya digunakan sebagai kata nama sahaja. Contoh:

pagkaun
sebagai kata nama
Sayul sadja in pagkaun nila.
sayur-sahaja-NOM-makanan-mereka
Mereka hanya makan sayur sahaja.
kaunun
sebagai kata nama
Sayul sadja in kaunun nila.
sayur-sahaja-NOM-dimakan-mereka
Mereka hanya makan sayur sahaja.
sebagai kata kerja
Kaunun nila in sayul sadja.
dimakan-mereka-NOM-sayur-sahaja
Sayur sahaja mereka makan. 

Pengimbuhan Habitatif/Kekerapan

Pengimbuhan ini boleh menciptakan kata nama khas untuk aspek-aspek tertentu.

Pemicu Kumpulan Imbuhan Aspek Masa Mod
Kesengajaan Keterbolehan Pengarahan
Aktor -um-/maG- Akan maG- makapag- pag-
Sudah naG- nakapag-
Objek -un Akan pag-...-un - pag-...-a
Sudah piyag-
Lokatif/Benefaktif -an Akan pag-...-an kapag-...-an pag-...-i
Sudah piyag-...-an kiyapag-...-an
Instrumen hi- Akan hipag- hikapag- pag-...-an
Sudah piyag- kiyapag-

Kata Kerja

sunting

Bahasa Suluk mempunyai bentuk bahasa perjajaran Austronesia. Oleh itu, perjajaran ini mempunyai pelbagai bentuk kata kerja khususnya untuk memfokus sesuatu objektif. Misalnya, perkataan "kaun" (makan) boleh disisipkan dengan imbuhan -um- membentuk kumaun (akan makan), boleh juga diakhiri dengan imbuhan -un membentuk kaunun (akan dimakan), begiitu juga imbuhan -an : kaunan (akan dimakan), dan hi-: hikaun (makan dengan). Tambahan imbuhan pa- di hadapan kata kerja juga akan menjadikan kata kerja tersebut daam bentuk kausatif (pakaun : makankan).

Pengimbuhan

Berikut ialah jadual infleksi/imbuhan kata kerja bahasa Tausug.

Pemicu Kumpulan Imbuhan Aspek Masa Mod
Kesengajaan Keterbolehan Pengarahan
Aktor -um-/maG- Akan -um-/maG- maka- Kata Dasar
Sudah -im-/naG- naka-
Objek -un Akan -un ma- -a
Sudah -iy- na-
Lokatif/Benefaktif -an Akan -an ka-...-an -i
Sudah -iy-...-an kiya-...-an
Instrumen hi- Akan hi- hika- -an
Sudah -iy- kiya-

Contoh kata kerja digunakan ialah bi (beli).

Pemicu Kumpulan Imbuhan Aspek Masa Mod
Kesengajaan Keterbolehan Pengarahan
Aktor -um-/maG- Akan Bumi/Mami Makabi Bi
Sudah Bimi/Nami Nakabi
Objek -un Akan Biun Mabi Bia
Sudah Biyi Nabi
Lokatif/Benefaktif -an Akan Bian Kabian Bii
Sudah Biyian Kiyabian
Instrumen hi- Akan Hibi Hikabi Bian
Sudah Biyi Kiyabi

Contoh Penggunaan:

Aktor
Mami aku sin manga sayul para awn pagjamuan kunsum.
Akan beli-aku-GEN-(penanda jamak)-sayur-sebab-ada-jamuan-esok
Aku akan beli sayur-mayur esok sebab ada jamuan.
Objek
Biun ku in manga sayul para awn pagjamuan kunsum.
Akan beli-ku-NOM-(penanda jamak)-sayur-sebab-ada-jamuan-esok 
Sayur-mayur akan kubeli sebab ada jamuan esok.

Penggunaan pemicu haruslah tepat untuk memaksudkan objektif. pemicu aktor memfokuskan aktor "aku" yang akan beli sayur, sedangkan pemicu objek memfokuskan "in manga sayul" sebagai fokus ayat, bahwa sayur-mayur tertentu akan dibeli oleh 'aku'.

Lokatif/Benefaktif
Sebagai Benefaktif
Bian ku sin manga sayul in awn pagjamuan kunsum.
Akan dibelikan untuk-ku-GEN-(penanda jamak)-sayur-NOM-ada-jamuan-esok.
Sayur-mayur akan kubeli untuk ada jamuan esok.
Sebagai Lokatif
Bian ku sin manga sayul in tabu hi Ahmad.
Akan dibelikan dari-ku-GEN-(penanda jamak)-sayur-NOM-kedai-si-Ahmad.
Sayur mayur akan kubeli dari kedai Ahmad.
Instrumen
Hibi ku sin manga sayul in sin ku baran ku.
Akan dibeli menggunakan-ku-GEN-(penanda jamak)-sayur-NOM-duit-ku-(badan-ku)sendiri
Sayur mayur akan kubeli menggunakan duitku sendiri.

Pengimbuhan Kausatif

Imbuhan pa- ialah imbuhan kausatif, sama maksudnya dengan imbuhan -kan dalam Bahasa Melayu. Berikut ialah jadual pengimbuhan.

Pemicu Kumpulan Imbuhan Aspek Masa Mod
Kesengajaan Keterbolehan Pengarahan
Aktor magpa- Akan magpa- makapa- pagpa-
Sudah nagpa- nakapa-
Objek pa-...-un Akan pa-...-un mapa- pa-...-a
Sudah piya-...-un napa-
Lokatif/Benefaktif pa-...-an Akan pa-...-an kapa-...-an pa-...-i
Sudah piya-...-an kiyapa-...-an
Instrumen hipa- Akan hipa- hikapa- pa-...-an
Sudah piya- kiyapa-

Contoh kata kerja digunakan ialah kaun (makan):

Pemicu Kumpulan Imbuhan Aspek Masa Mod
Kesengajaan Keterbolehan Pengarahan
Aktor magpa- Akan magpakaun makapakaun pagpakaun
Sudah nagpakaun nakapakaun
Objel pa-...-un Akan pakaunun mapakaun pakauna
Sudah piyakaunun napakaun
Lokatif/Benefaktif pa-...-an Akan pakaunan kapakaunan pakauni
Sudah piyakaunan kiyapakaunan
Instrumen hipa- Akan hipakaun hikapakaun pakaunan
Sudah piyakaun kiyapakaun

Contoh penggunaan:

Aktor
Magpakaun aku ha taymanghud ku.
akan memakankan-aku-OBL-adik-ku
Aku akan memberi makanan kepada adikku.
Objek
Pakaunun ku in taymanghud ku.
akan diberi makanan-ku-NOM-adik-ku
Makanan akan kuberikan kepada adikku.
Lokatif/Benefaktif
Sebagai Benefaktif
Pakaunan ku in taymanghud ku.
akan diberi makanan-ku-NOM-adik-ku
Makanan akan kuberikan kepada adikku.
Kata kerja ini tidak boleh digunakan sebagai lokatif
Instrumen
Hipakaun ku in lima ku sin taymanghud ku.
akan diberi makanan menggunakan-ku-NOM-tangan-ku-GEN-adik-ku
Aku akan menyuapkan makanan kepada adikku menggunakan tanganku.

Pengimbuhan Habitatif

Habituatif atau Frekuantif ialah untuk perkara yang sering berlaku ataupun fakta untuk perlakuan sehari-hari. Juga, boleh digunakan sebagai kata nama.

Pemicu Kumpulan Imbuhan Aspek Masa Mod
Kesengajaan Keterbolehan Pengarahan
Aktor mag Akan mag- makapag- pag-
Sudah nag- nakapag-
Objek pag-....-un Akan pag-...-un (tiada) pag-...-a
Sudah piyag-...-un
Lokatif/Benefaktif pag-....-an Akan pag-...an kapag-....-an pag-...-an
Sudah piyag-...an kiyapag-....-an
Instrumen hipag- Akan hipag-...-an hikapag- pag-...an
Sudah piyag- kiyapag-

Contoh Penggunaan

 • Adlaw-adlaw siya nakakapag-ista ha matigda lawd. "Dia sehari-hari boleh memancing di laut kuat."
 • Subay kagunahan sabal kulasug bang paghinangun in hambuuk bay. "Pembinaan sebuah rumah mesti memerlukan kesabaran yang kuat."
 • Pawyu-pawyu kapaghapalan bang mabaya maghapal. "Semua tempat boleh menjadi tempat belajar jika seseorang suka belajar`"
 • Di tup hikapagtanum in mampallam yari sabab way sarang nutrisi in lupa. "Tidak sesuai tanam mangga di sini sebab tanahnya tidak cukup nutrisi."

Pemicu

sunting

Pengkonstruksian ayat Bahasa Suluk mempunyai 4 jenis pemicu iaitu aktor, objek, lokatif/benefaktif dan instrumen. Penggunaan pemicu amat penting bagi memberi makna ayat yang jelas dalam hal seperti siapa pelaku (aktor), siapa yang dilakukan (objek), di manakah ia berlaku (lokatif), untuk siapa kelakuan ini (benefaktif), dan bagaimanakah ia berlaku (instrumen).

Aktor

Pemicu aktor memfokuskan subjek dalam ayat tersebut. Ia seperti ayat aktif dalam Bahasa Melayu. Imbuhan yang sesuai digunakan ialah (-um-) dan (mag-). pemicu ayat ini ditandakan kes in, dan selainnya dengan sin.

Contoh Penggunaan

 • Limaksu in sapi pa dagat. "Lembu telah loncat ke laut."
 • Maglutu'/Magtugna' in budjang sin manuk para kanda' Ahmad. "Wanita akan memasakkan ayam untuk Ahmad semua."
 • Nagtatahi' in apu' sin hamparan sin paypa' iban dahun niyug ha guwa'. "Nenek sedang menjahit tikar dengan menggunakan pelepah dan daun kelapa di luar rumah."

Objek

Pemicu objek menfokuskan objek dalam ayat. Ia bersamaan dengan ayat pasif di dalam Bahasa Melayu. Imbuhan (-un) digunakan dalam pembinaan ayat ini. pemicu ayat ini ditandakan kes in, selainnya ditandakan sin seakan perkataan "oleh".

Contoh Penggunaan

 • Liyaksu sin utu' in sapi pa dagat. "Lembu diloncatkan oleh anak lelaki ke laut."
 • Lutuun/Tugnaun sin budjang in manuk para kanda' Ahmad. "Ayam dimasakkan oleh wanita untuk Ahmad semua."
 • Tiyatahi' sin apu' in hamparan sin paypa' iban dahun niyug ha guwa'. "Tikar dijahit oleh nenek dengan menggunakan pelepah dan daun kelapa di luar rumah."

Lokatif/Benefaktif

Pemicu lokatif menfokuskan tempat dan pihak berkepentingan dimana pelakuan berlaku. Imbuhan (-an) digunakan dalam pembinaan ayat ini. Pemicu tempat ditandakan in manakala selainnya ditanda sin.

Contoh Penggunaan

 • Liyaksuan sin utu' sin sapi in dagat. "Anak lelaki meloncatkan lembu ke laut."
 • Lutuan sin budjang sin manuk para hinda' Ahmad. "Wanita akan memasakkan ayam untuk Ahmad semua."
 • Tiyatahian sin apu' sin hamparan sin paypa' iban dahun niyug in guwa." Nenek sedang menjahit tikar dengan menggunakan pelepah dan daun kelapa di luar rumah."

Instrumen

Pemicu instrumen menfokuskan cara bagaimana pelakuan berlaku. Imbuhan (hi-) digunakan dalam pembinaan ayat berfokuskan instrumen. Pemicu ditandakan in dan lainnya ditandakan sin.

 • Liyaksu sin utu' sin sapi in batu' . "Anak lelaki meloncatkan lembu itu menggunakan batu."
 • Hilutu sin budjang sin manuk in bagu tugnaan niya. "Wanita itu akan memasakkan ayam dengan menggunakan dapur baru."
 • Tiyatahi sin apu in daan makina magtahi itu. "Nenek akan menjahit menggunakan mesin jahit lama itu."

Aspek Masa

sunting

Bahasa Tausug mempunyai 3 aspek masa iaitu sudah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Ia seerti dengan sudah/pernah, sedang dan akan dalam Bahasa Melayu. REP bermaksud repitisi, repisiti pada suku kaata awal kata dasar iaitu konsonan dan vokal (KV). Yang digelapkan ialah fokus ayat.

Aspek Masa Pengubahan

pada ayat

Kata Dasar Contoh Maksud Contoh Ayat Maksud Ayat
Sudah berlaku nag-/-im- (aktor)

-iy- (objek)

-iy-...-an (lokatif/benefaktif)

-iy- (instrumen)

bi (beli)
 • bimi
 • biyi
 • biyian
 • biyi
 • sudah membeli
 • sudah dibeli
 • sudah dibeli di
 • sudah dibeli dengan
 • Bimi aku sin manuk.
 • Biyi ku in manuk.
 • Biyian ku sin manuk in tabu.
 • Biyi ku sin manuk in alkansiya ku.
 • Aku sudah beli ayam.
 • Ayam sudah kubeli.
 • Aku sudah beli ayam di kedai.
 • Aku sudah beli ayam menggunakan duit simpananku.
Sedang berlaku nag+KV-/-im+KV- (a)

-iy+KV- (o)

-iy+KV-...-an (l/b)

-iy+KV- (i)

hindu

(belajar)

 • naghihindu
 • hiyihindu
 • hiyihinduan
 • hiyihindu
 • sedang belajar
 • sedang dibelajar
 • sedang dibelajari di
 • sedang dibelajari dengan
 • Naghihindu pa ikaw.
 • Hiyihindu mu in matematik.
 • Hiyihinduan mu in iskul.
 • Hiyihindu mu in intarnit.
 • Kau masih belajar.
 • Matematik sedang kaubelajari.
 • Engkau sedang belajar di sekolah.
 • Engkau sedang belajar dari internet.
Akan

berlaku

mag-/-um- (a)

-un (o)

-an (i/b)

hi- (i)

lawag

(cari)

 • lumawag
 • lawagun
 • lawagan
 • hilawag
 • akan mencari
 • akan dicari
 • akan dicari di
 • akan dicari dengan
 • Lumawag siya na isab.
 • Lawagun niya in bula.
 • Lawagan niya in lanaw.
 • Hilawag niya in palitaan.
 • Dia akan mencari sekali.
 • Bola akan dicari olehnya.
 • Dia akan mencari di tasik.
 • Dia akan mencari menggunakan pelita.

Terdapat tiga jenis mod, kesengajaan, keterbolehan dan pengarahan.

Kesengajaan

Kesengajaan bermaksud kelakuan itu memang sengaja dilakukan/ada niat untuk melakukannya.

 • Naglawag aku kaniya kahapun sagawa way niya ha bay. "Semalam aku mencari dia tapi dia tiada di rumah."

Keterbolehan

Keterbolehan pula menerangkan kebolehan sesuatu itu berlaku, atau sesuatu itu berlaku secara tidak sengaja atau spontan. (seperti imbuhan ter- dalam Bahasa Melayu.)

Kebiasaannya, untuk ketidaksengajaan, partikel enklitik "tuwi" diguna.

 • Nakalawag aku kaniya kahapun sagawa way niya ha bay. "Semalam aku boleh cari dia tapi dia tiada di rumah."
 • Nabaak namu siya tuwi ha tabu kahapun. "Kami terserempak dengan dia di kedai semalam."

Pengarahan

Pengarahan digunakan sekadar memberi arahan kepada orang.

 • Lawaga mu ba man siya ha bay niya. "Engkau carilah dia di rumahnya."

Aspek Lain

sunting

Diminutif - Perlakuan yang tidak sepenuhnya. (Repetisi kata dasar)

 • Kimaun-kaun sila kaina. "Mereka makan sedikit-sedikit tadi."
 • Hindu-hindu kita muna magpanayam mayan manjari ka? "Kita belajar sedikit-sedikit dahulu nanti kita bermain bolehkah?"
 • Natug-tug ka kahapun hangkan bihaun kaw makaru. "Kau semalam tidur sedikit-sedikit itulah penyebabnya kau mengantuk sekarang."

Resipsoral - Perlakuan melibatkan dua orang berlaku sekaligus. (Mag-KK KK-iy-KK-i)

 • Ha haylaya mayan, subay kitaniyu magsalam-siyalami sin manga dugu taniyu. "Di hari raya nanti, kita haruslah bersalam-salaman dengaan saudara-mara kita."
 • Hangkan sila nagsuntuk-siyuntuki kahapun pasal sin pag-utang. "Mereka bertumbuk-tumbukan semalam kerana hutang."
 • Sagawa nagsangka-siyangkai na sila kaina ra. "Tetapi, mereka sudah bermaaf-maafan baru sahaja."

Kata Sifat

sunting

Bahasa Tausug memiliki 2 jenis kata sifat/adjektiva iaitu bentuk mudah dan bentuk imbuhan. Bentuk mudah seperti dakula "besar", asibi "kecil". Untuk imbuhan pula, tambahan imbuhan ma- di hadapan kata nama seperti ma-dayaw (bagus/baik dalam bentuk kata nama) = marayaw "bagus", ma-bagunbun (habuk) = mabagunbun "berhabuk".

Apabila kata sifat diulang dua kali (repetisi), ia memaksudkan bahawa sifat itu hanya sedikit sahaja.

 • Masarap in paglutu hi Inda. "Masakan Inda sedap."
 • Masarap-sarap in paglutu hi Inda. "Masakan Inda kurang sedap."

Perbandingan

sunting
 • Serupa - Untuk menyatakan perbandingan ialah serupa. Kata sifat digunakan ialah sali atau sibu.
 • Tidak Serupa - Untuk menyatakan perbandingan ialah tidak serupa. Hanya menambahkan perkataan di "tidak" di hadapan sali atau sibu. Untuk membandingkan sesuatu itu lebih daripada yang lain, hanya guna kata labbaw atau labi. Sebaliknya, untuk mengatakan bahawa sesuatu kurang daripada yang lain, guna kulang "kurang".
 • Superlatif - Untuk menyatakan sesuatu itu memiki sifat yang teramat/sangat. Kata tuud, karuk, lampaw atau landu diletakkan di belakang kata sifat.
Bentuk Ayat Kata Contoh Ayat Makna
Biasa Positif malingkat

(cantik)

Malingkat siya Dia cantik.
Negatif di ... malingkat Di siya malingkat. Dia tidak cantik.
Diminutif Positif malingkat-lingkat Malingkat-lingkat siya. Dia agak cantik.
Negatif di ... malingkat-lingkat Di siya malingkat-lingkat. Dia tidak agak cantik.
Keserupaan Positif sali malingkat Sali malingkat siya iban aku.

Sali in lingkat niya iban kaku.

Sama paras kencantikannya denganku.
sibu malingkat Sibu malingkat siya iban aku.

Sali in lingkat niya iban kaku.

Negatif di sali malingkat Di sali malingkat siya iban aku.

Di sali in lingkat niya iban kaku.

Tidak sama paras kecantikkannya denganku.
di sibu malingkat Di sibu malingkat siya iban aku.

Di sibu in lingkat niya iban kaku.

Perbandingan Diminutif malingkat-lingkat Malingkat-malingkat siya dayn kaku. Dia agak cantik dibandingkan aku.
Positif labi malingkat Labi malingkat siya dayn kaku. Dia lebih cantik daripadaku.
labbaw in lingkat Labbaw in lingkat niya dayn kaku. Dia lagi cantik daripadaku.
Negatif kulang malingkat Kulang malingkat siya dayn kaku. Dia kurang cantik daripadaku.
Superlatif

(Perlampaunan)

Positif in lingkat In lingkat niya dayn kaku. Dia amat cantik daripadaku.
malingkat tuud Malingkat tuud siya dayn kaku.
Neutral lampaw + in + (kata dasar)

= lampaw in lingkat atau

lampaw in agi

 • Lampaw in lingkat niya dayn kaku.
 • Lampaw in agi sin dagbus niya dayn kaku.
 • Dia sangat cantik dibandingkan aku.
 • Dia sangat hodoh dibandingkan aku.
landu + in + (kata dasar)

= landu in lingkat atau

landu in agi

 • Landu in lingkat niya dayn kaku.
 • Landu in agi sin dagbus niya dayn kaku.
Negatif karuk + (kata adjektif yang negatif)

karuk + mangi

= karuk mangi

Karus mangi in dagbus niya dayn kaku. Dia amat hodoh dibandingkan aku.

Kata Tanya

sunting

Bahasa Tausug mempunyai Kata Tanya atau Kata Soal yang sama tatabahasa seperti Bahasa Melayu, hanya sedikit sahaja perbezaan iaitu Kata Soal bagi "Bila" (Kànu) dan "Mana" (Haín), mempunyai bentuk istimewa iaitu Bentuk Lepas (sesuatu perkara yang sudah berlaku) dan Bentuk Akan (sesuatu perkara yang akan berlaku).

Pangasubu (Kata Tanya)
Bahasa Melayu Bahasa Tausug
Bentuk Biasa Bentuk Lepas Bentuk Akan
Apa Unu - -
Siapa Biasa Hisiyu
Kepunyaan barang Kansiyu
Mengapa/Kenapa Mahi,

Mayta

Bila Kanu Kanu Kunu
Mana Hain Piyakain,

Daynhain,

Dayndiin

Pakain
Bagaimana Menyoal cara Biyadiin,

Biyariin

- -
Menyoal keadaan Maunu,

Maunu-unu

Naunu
Menyoal fungsi Hipag-unu Piyag-unu
Menyoal kejadian

berlaku

Unuhun Iyunu
Menyoal kemahuan Mag-unu Nag-unu
Menyoal kekaitan

saudara-mara

Mag-unu -
Harga Pila

Nota penyebutan:

Kata Sebutan
Mayta MaytaG
Kanu KaGnu
Kunu KuGnu
Biyadiin/Biyariin BiyaG Diin/BiyaG Riin
Hipagunu

Piyagunu

Hipag unu

Piyag unu

Magunu

Nagunu

Mag unu

Nag unu

Contoh Penggunaan:

 • Unu walna sin badju mu? "Apa warna bajumu?"
 • Hisiyu untuk orang, kansiyu untuk kepunyaan barang.
  • Hisiyu in usug yan? "Siapa lelaki itu?"
  • Kansiyu in hinpun ini? "Siapa punya telefon ini?"
 • Mahi dan Mayta mempunyai maksud yang sama
  • Mahi/Mayta kaw miyari? "Kenapa kau datang kemari?"
 • Kanu untuk perkara sekarang dan lepas, Kunu untuk perkara akan datang
  • Kanu siya nari? "Bila dia mari?
  • Kunu siya mari? "Bila dia akan mari?"
 • Hain untuk perkara sekarang, piyakain, dayn hain dan dayn diin semuanya maksud sama, pakain untuk akan datang.
  • Hain niya aku nakikita? "Di mana dia lihat aku?"
  • Piyakain/Daynhain/Dayndiin niya aku nakita? "Di mana dia sudah lihat aku?"
  • Pakain niya aku mabaak? Di mana nanti dia jumpa aku?
 • Biyadiin/Biyariin in kadatung niya? "Bagaimana dia datang?"
 • Maunu kaw? Bastigan pa ka kaw? "Apa khabar kau? Masih sihat dan kuat lagikah?"
 • Unuhun dan Iyuhun
  • Unuhun mu in manga bata? "Apakah kau akan buat/lakukan kepada budak-budak?"
  • Iyuhun ka? "Apakah yang terjadi kepadamu?"

Partikel Enklitik

sunting

Partikel Enklitik ialah partikel atau perkataan yang digabung di akhir perkataan untuk memberi makna tertentu pada ayat. Contoh partikel enklitik Bahasa Melayu ialah seperti -tah/-lah/-kah dan -bah serta -kot/-kan dalam dialek Kuala Lumpur. Bahasa Tausug juga mempunyai lebih banyak partikel enklitik yang merangkumi lebih banyak aspek dan mod ayat.

Untuk membezakan partikel enklitik dan kata sifat (adjektiva), partikel enklitik bersifat bebas diletak di dalam ayat untuk memberi makna spesifik, manakala kata sifat pula tidak bersifat bebas dan hanya diletak dalam ayat mengikut konteks terentu (kelajuan, kecantikan dsb).

Alternatifnya, partikel enklitik harus diletak di belakang kata kerja manakala kata sifat harus diletak di hadapan kata kerja.

Partikel

Enklitik

Maksud Contoh Ayat
ba emfasiskan ayat seperti bah

dalam bahasa Sabah

hain mu ba tiyaw in buk ku?

"dimana bah engkau letak bukuku?"

menyopankan permintaan kauna mu pa ba.

"silalah makan lagi."

da/ra hanya atau saja way hibuk mu ra, awn magtug di.

"tolong jangan bising, ada orang tidur disini."

nagtug da siya ha hambuuk adlaw.

"dia tidur sahaja seharian."

ka menukarkan ayat menjadi

soalan "ya-tidak"

ikaw ka in kiyita ku kahapun ha tabu?

"engkaukah yang aku bertemu di kedai semalam?"

na sekarang atau sudah kimaun na aku.

"aku sudah makanlah."

seerti dengan -lah ikaw na in nagtagna muna.

"engkaulah yang mulakan dulu."

pa masih lagi yari pa siya.

"dia masih di sini."

belum lagi di niya pa jawabun.

"dia masih tidak jawab."

sa menyatakan kepastian kiyaun sa niya in pagkaun ku.

"sudah pasti dialah yang makan makananku."

menyatakan kekesalan

digabung dengan isab

kiyaun sa isab siya in pagkaun ku!

"sudah pasti dialah yang makan makananku!"

ta menyatakan ketidakpastian

dan berasa ingin tahu

(persoalan)

unu ta manjari kunsum kaku?

"aku penasaran apa akan terjadi kepadaku?"

man menandakan perkara yang

sudah lepas, bila, kalau

kiyaun mu man in pagkaun ku, nalaung mu sa aku.

"kalau kau sudah makan makanan ku, mesti kau sudah kepadaku."

spesifik, hanya ikaw man in kimaun.

"hanya engkau yang makan."

kemudian, nanti, kalau "bang mu man makaun in pagkaun ku, launga mu kaku okay?

"kalau kau akan makan makanan ku, beritahu aku okey?"

baha menyatakan ketidakpastian

"kot"

siya baha in kimaun.

"mungkin dia kot yang makan."

menyatakan "apa kau rasa"

atau "apa mungkin"

unu baha in piyagtaisan hinda Abdul?

"apa mungkin sebab pergaduhan mereka Abdul?"

isab juga atau pun kimaun na isab aku sin bagu bargar yan.

"aku pun sudah makan burger baru itu."

kunu menyatakan sesuatu yang

diberitahu, perkara tidak sahih

mari sila kunu kunsum.

"dengar cerita mereka datang esok"

menyopankan permintaan lingkura niyu na kunu.

"silalah duduk."

magtuy sekarang juga,

cepat sekarang

kaun kaw magtuy ampa maygu!

"kau makan sekarang cepat sebelum mandi."

muna dahulu ikaw muna in magtagna, sabab mabuga aku.

"engkaulah yang mulakan dahulu, sebab aku takut."

sadja baru sahaja kahapun ku sadja siya kita.

"semalam sahaja aku jumpa dia."

selalu...sahaja nagkakalang sadja kaw.

"kau selalu menyanyi sahaja."

tuwi menyatakan baru

sedar sesuatu

Kiyaun tuwi siya in pagkaun ku.

"LAH, dia makan makananku."

dakuman hanya atau saja

(untuk orang sahaja)

Nagtagad dakuman sila kaniyu katan.

"mereka menunggu kalian sahaja."

tahanahana sengaja Giyuna niya tahanahana in guna ku.

"dia sengaja guna barangku."

Partikel enklitik ini boleh digabung dan membentuk ayat kompleks contohnya:

 • Way pa baha sin niya. "Dia mungkin masih tiada duit lagi."
 • Sulata ra ba muna in ngan mu di. "Sila tulis dahulu namamu sahajalah di sini."
 • Siya kunu ra isab in panakaw. "Orang kata mungkin pasti dia kot yang pencuri."
 • Diyugtul ka niyu kunu tahanahana hi Esmeralda? "Kaliankah yang orang kata melanggar Esmeralda secara sengaja?"

Turutan Partikel Enklitik

Partikel enklitik boleh disusun mengikut suku kata satu hingga terbanyak (5 suku kata untuk tahanahana). Juga. terdapat beberapa kata ganti nama diri genitif harus berada di depan partikel enklitik, kebanyakkan bergantung kepada jumlah suku kata. Susanan ialah seperti berikut:[4]

1 Kata Ganti

Nama Diri

GEN ku, ta, mu
NOM kaw
2 Partikel Enklitik na/pa

ba

ka/ta

Guna satu sahaja,

Ikut turutan ke bawah

Guna satu sahaja,

Ikut turutan ke bawah

Guna satu sahaja,

Ikut turutan ke bawah

sa

baha, kunu, tuwi

da/ra

sadja

muna/magtuy/man
isab
3 Kata Ganti Nama Diri GEN namu, niyu, niya, nila

taniyu

NOM aku, kita, kami, ikaw, kamu, siya, sila,

kitaniyu

OBL kaku, kamu, katu, kaymu, kaniyu, kaniya

kanila

katuniyu

4 Partikel Enklitik dakuman

tahanahana

Dengan mengikut turutan dari atas ke bawah, dan menggunakan maksimum 3 jenis kata ganti nama sahaja dapat menjadikan ayat itu gramatis.

Contoh ayat:

Kalasahan ta(1) kaw(1) kasaumulan.
sayang-ku-engkau-selamanya
"Aku sayang engkau selamanya."
Nabak ku(1) tuwi(2) siya(3) kahapun ha katabuan.
terserempak-ku-tak sengaja-dia-semalam-di-pasar
Aku terserempak dengan dia semalam di pasar.
Piun kaw(1) na isab(2) kunu(2) nila(3) dakuman(4) ha pagpipi mayan
Akan dipilih-engkau-sekali lagi-orang kata-di-pemilihan-akan datang
"Orang kata engkau sahaja akan dipilih sekali lagi di pemilihan akan datang."
Diyihul ku(1) na(2) sa(2) kaymu(3) in sin hi Jamilah.
diberi-ku-sudah/sekarang-pasti-kepadamu-NOM-duit-si-Jamilah
Sudah pasti duit si Jamilah kuberi kepadamu.
Liyigad na(2) baha(2) niya(3) tahanahana(4) para sipugun sa(2) kitaniyu ha madjilis.
terjatuh-/emfasis/-mungkin-nya-sengaja-untuk-malukan-pasti-kita-di-publik
"Dia mungkin sengaja jatuh untuk pasti memalukan kita di publik."
Ikaw(fokus) pa(2) ka(2) kunu(2) in magtakaw sin sin ku?
engkau(fokus)-masih-kah-orang kata-yang-mencuri-GEN-duit-ku
"Engkaukah yang orang kata masih mencuri duitku?"

Partikel 'ka' tidak boleh digunakan dengan partikel 'ba'. Naikkan intonasi di akhir ayat untuk menukarkan ia kepada sebuah soalan jika menggunakan partikel 'ba'.

 • Makakaun na ba kaw in gandum?
 • Makakaun na ka kaw in gandum?

Walau Bahasa Tausug mempunyai banyak partikel enklitik, penggunaan sehariannya tidaklah menggunakan banyak partikel.

Peraturan Penggunaan Partikel Enklitik

Ada beberapa partikel tidak boleh digunakan sekaligus kerana ia bertentangan maksud.

Aspek Pilihan
kesinambungan na

menegaskan kelakuan itu baru sahaja sudah berlaku atau

menegaskan kelakuan itu sedang berlaku

 1. Kimaun na aku. "Aku SUDAH makanLAH."
 2. Kimakaun na aku . "Aku SEDANG makanLAH."

pa

menegaskan kelakuan itu masih berlaku/berlangsung atau

menegaskan kelakuan itu akan bersambung

 1. Kimakaun pa aku. "Aku MASIH makanLAH."
 2. Kumaun pa aku. "Aku akan TAMBAH makan LAGI."
kepastian/

ketersengajaan

sa (sangat pasti)

menegaskan kelakuan itu sangat pasti/sahih

 • Kiyaun ku sa yan. "SUDAH PASTI aku sudah makan itu."

baha (mungkin)

 • Kiyaun ku baha yan. "MUNGKIN aku sudah makan itu."

kunu (tidak pasti, orang kata, kot)

menegaskan ketidakpastian kelakuan itu dan mendapat info dari orang ketiga.

 • Kiyaun ku kunu yan. "ORANG KATA aku sudah makan itu."

tuwi (baru sedar)

digunakan untuk menyatakan baru sedar akan kejadian.

 • Kiyaun ku tuwi yan. "Eh, aku BARU SEDAR yang aku sudah makan itu."

tahanahana (sengaja)

 • Kiyaun ku yan tahanahana. "Aku makan itu SECARA SENGAJA."
persoalan intonasi ditinggikan pada partikel untuk menanyakan soalan.

ka

 • Makaun mu ka yan? "Kau boleh makanKAH itu?"

ta

versi sopan

 • Makaun mu ta yan? "ADAKAH engkau boleh makan itu?"

tanpa partikel (di akhir suku kata ayat ditinggikan intonasinya)

 • Makaun mu yan? "Kau boleh makan ITU?"
waktu

kejadian

muna (dulu)

menegaskan bahawa perkara itu sudah mula dulu atau

mempelawa orang untuk mulakan dahulu

 1. Kimaun muna siya. "Dia sudah makan DULU."
 2. Kauna muna. "Makanlah DULU."

magtuy (sekarang)

menegaskan bahasa perkara itu berlaku dan berakhir cepat atau

menyuruh pelaku untuk cepat melakukan sesuatu

 1. Kimaun magtuy siya, nabungtas sa siya. "CEPAT sudah dia makan, pasti dia kebuluran."
 2. Kauna magtuy ampa matug. "CEPAT makan, selepas itu tidur."

man/mayan (kalau)

boleh digunakan sebagai penanda "kalau nanti" atau "kalau sudah" mengikut aspek masa.

 1. Kimaun na man kaw, subay lay hugasun. "Bila habis makan, wajib basuh pinggan."
 2. Bang man kumaun kaw, agara mu ra isab aku. "Kalau kau akan makan nanti, mestilah ajak aku."
menyatakan

"hanya/sahaja"

da/ra
 • Kimaun da kaw. "Kau SAHAJA yang sudah makan."
 • Kauna ra. "Kau SAHAJA makanlah."

sadja

memaksudkan "hanya" atau

menyatakan kelakuan itu sering/selalu berlaku

 • Kimaun sadja kaw. "Kau SAHAJA yang sudah makan." atau "kau SELALU makan SAHAJA."
 • Kauna sadja. "Makan SAHAJA, (jangan banyak bising)."

dakuman

digunakan untuk orang sahaja.

 • Tagarun kaw nila dakuman. "Mereka HANYA tunggu kau SAHAJA."
emfasiser

'isab'

'isab' boleh digunakan dan digabungkan dengan partikel enklitik lain, contoh:

isab (juga/lagi)

 • Kimaun kaw isab. "Kau sudah makan LAGI."

na isab (sekali lagi)

menegaskan kelakuan itu berlaku sekali lagi atau

bermaksud seperti "mesti"

 • Kimaun na isab aku. "Aku sudah makan SEKALI LAGI."
 • Di na isab malugi. "MESTI tak akan rugi."

da/ra isab

bermaksud seperti "mestilah"

 • Marayaw da isab aku. "MESTILAH baik-baik saja aku."
 • Miyadtu ta ra isab ha pasisil. "Kita MESTILAH pernah jalan-jalan di pesisiran."

sa isab

menyatakan kekesalan

 • Liyanguyan sa isab niyu in lanaw ku hilang. "Kalian berenang di tasik yang aku larang, dan aku kesal."

ba isab

menyopankan lagi permintaan

 • Kauna ba isab. "Makanlah."

Contoh Penggunaan

Sa

 • Bunnal sa yadtu - Benar sa itu.
 • Mataud na sa ini - Banyak sudah sa ini.
 • Awn da sa yan - Ada jugak sa itu.
 • Putingan sa yan siya - Penipu sa itu dia.

Ba

 • Perkataan "ba" sebagai kata penyudah:
  • Huun ba - Ya, bah.
  • Bukun ba - Bukan, bah.
  • Ikaw na ba - Kaulah, bah.
 • Perkataan "ba" sebagai kata penguat:
  • Mayta ba kaw ini? - Kenapa bah kau ini?
  • Mataas suga na ba tuwi ini - Tengahari sudah bah pulak ini.
  • Hundung na ba kaw kunu - Diamlah, bah kau konon!

Na

 • Na, biya'diin kita adlaw ini? - Na, bagaimana kita hari ini?
 • Na, muwi na kami bagay. - Na, kami pulanglah dulu kawan.
 • Na rayang, kiyangug na in tau ini! - Na dayang, gila sudah orang ini!
 • Na, bihayan na sa in isturi niya. - Na, seperti itulah pasti ceritanya.

Interjeksi

sunting

Kuwan

Perkataan ini digunakan sebagai panggilan untuk seseorang atau sesuatu yang tidak dapat dipastikan. Perkataan ini sama penggunaannya dengan perkataan "anu" dalam Bahasa Melayu Sabah.

Contoh penggunaan "kuwan" ialah:

 • Hariin na hi kuan yan? - Mana sudah si anu itu?
 • Hi kuan na sa yan in nag larak - Si anu lah sa itu yang kasi rosak.
 • Subai sa yan kuan-un, lamurun pamaapah, ampa masarap! - Mesti sa itu dikasi anu, dicampur perempah, baru sedap!
 • Ha kuan na kamu nagbubutang? Ha Likas? - Di anu sudah kamu tinggal? Di Likas?
 • Mag-kuan da sa yan, mag-tawag da mari. - Menganu juga sa itu, menelefon juga kesini.

Anna, Ayna dan Uyna

Perkataan-perkataan ini bertindak sebagai kata seru untuk menyatakan perasaan kecewa, marah, terkejut atau hairan secara bergurau.

Contohnya:

Bahasa Suluk Bahasa Melayu
Anna, in bata' ini, matughas uu tuud! Aduhai, keras kepala betul budak ini!
Aina, ayau kau maglangug? Kau jangan bergurau!
Uina, biya' sa kau yan tau dayahan! Alahai, macamlah kamu itu orang kaya!

Senarai perkataan Bahasa Suluk-Bahasa Melayu

sunting

Berikut ialah senarai perkataan Bahasa Suluk dan maknanya dalam Bahasa Melayu.

Senarai perkataan Bahasa Suluk-Bahasa Melayu
Bahasa Suluk Bahasa Melayu
Akun mengaku, setuju
Arui, arai aduh (kata seru)
Aghak-aghak agak-agak, perlahan-lahan, hati-hati
Aku aku
Ikau kau
Ammal amal
Ampuna ampun
Anak anak
Hangin angin
Asal asal, asli, memang
Atup atap
Hatul atur
Bassa baca
Baran badan
Badju baju
Biya' bak, seperti
Baldi baldi
Ba'ghu baru
Ba'lus basi
Burak bedak
Bag beg
Bih beli
Bunnar benar
Bughas beras
Bayta' berita

timulak - bertolak

baruba - berubah

basi' - besi

bitis - betis

bissara - bicara/cakap

bilu - biru

bisu - bisu/pekak

bula - bola

biugbug - bubur

bukun - bukan

bugit - buang

bukid/bud - bukit

buk - buku

bulan - bulan

buta - buta

sahaya - cahaya

sapat - cepat

samin - cermin

sinsing - cincing

sumping - bunga

sulai - cuba

suka - cuka

sukai - cukai/belanja

sarang - cukup/sedang

dughu' - darah

datung/ratung - datang

dungug - dengar

jangki - dengki

sia - dia

ha-taas - diatas

dunya - dunia

ipul - epal

hughut - erat

pikil - fikir

gadja - gajah

gatas - susu

ghanti - ganti

ubus - habis

bantut - pondan/bapok

bugit - buang

bagai - sahabat/kawan

bati' - bangun/jaga dari tidur

busung - balasan/tulah

buyuk - tidak adil/main tipu

atai - hati

ilung - hidung

itum - hitam

ulan - hujan

ipag - ipar

astana/istana - istana

jagha - jaga

dalan/daan - jalan/laluan

jambangan - jambangan

pungut - janggut

jukup - cukup

janji' - janji

jantung - jantung

siki - kaki

kalu-kalu - kalau-kalau/harap-harap

murah-murahan - semoga

kappal - kapal

kasi - kasih

ikau - kau

dayahan - kaya

kahuy - kayu

kuriput/kurikut - kedekut

tughas - keras/tegas

kabau - kerbau

karita' - kereta

kaatas - kertas

kaghang - ketam

katawa - ketawa

katurunan - keturunan

kilat - kilat

kipas - kipas

kunu' - konon

kuppia - kopiah/songkok

kusug - kuat

kubul - kubur

kuting - kucing

kura' - kuda

bianing - kuning

kulang - kurang

kughita - kurita

lara - lada

ladju - laju

ilau - lampu/silau/berkilau

langit - langit

labih - lebih

lumus/lu'mus - lemas

lira' - lidah

ma-halgha - mahal

ma-luman - malu

ma-pansung - mancung/pancung

kari - mari

ma-asum - masam

ma-asin - masin

maskid - masjid

mata - mata

silawak - teriak/menjerit

matai - mati

harap - menghadap/hadap

manjari - boleh/menjadi

inum - minum

miskin - miskin

muna/una - mula

mui' - mulik/pulang

babbal - bebal

umbul - nombor

niya - nya

nyawah - nyawa

ama' - ayah/bapa

apu' - atuk/datuk/nenek

ina' - ibu/emak

pak/ama-un - pakcik/bapa saudara

babu'/ina-un - makcik/ibu saudara

bahu - bahu

bidda' - beza

biyaksa - biasa/selalu/kerap

budjang - bujang

bul-bul - bulu-bulu

catcat - cacat

dahun - dahan

gallang - gelang

ghimba - rimba/hutan

ghipit - sepit/kepit/himpit

ha-baba' - dibawah

halta' - harta

halu-bilu - haru-biru

hamut - harum/wangi

hang-gatus - seratus

hang-libu/hangibu - seribu

hang-kalupa - serupa

hang-kaummul - seumur

hang-pu' - sepuluh

hang-tungah - setengah/separuh

hibuk - bising/hiruk-pikuk

hilu-hala' - huru-hara

hilut - urut

hubus - habis

hukum/sara' - hukum/syarak

hunit - rumit

iban - kawan

iban - dengan/dan

iman - iman

iskul - sekolah

jaman - zaman

kaba'-kaba' - kupu-kupu/rama-rama

kalangan - lagu/karangan

kambal - kembar

kandi'i - kendiri/sendiri

katcau - kacau/ganggu

kiring - miring

kulap - kurap

kummi'/bingkuk - kemek/bengkok

kunsi'/kandaru - kunci/kendadu

lammah - lemah

lanjang - tinggi

lapuran - laporan

larak - rosak/hancur

laud - laut

libut - pusing/liputan

lidjiki' - rezeki

luha' - luahan/air mata

lupah - rupa

mag-ayil - berwhudu'

bahagi' - bahagi

mag-buka' - berbuka puasa/sungkai

mag-daghang - menjual/berdagang

mag-duwa'a - berdoa

mag-puasa - berpuasa

sumbahayang/sambahayang - sembahyang

mag-tangis - menangis

mag-untas - melintas

ma-ingat - bijak/pandai

malara - pedas/pedih/melara

mangayu' - meminta/merayu

ma-pait - pahit

nangiram - mengidam

mag-anak - beranak

kiyalupahan - terlupa/kelupaan

pag-hukut - pengikat/tali

pa'a/paha - paha

palangai - perangai

panji - panji/bendera

parasahan - perasaan

perintah - perintah

pasal - pasal/sebab/tentang

pilak - perak

pitcil - pecer

pila - berapa

pinda - pindah

punglu' - peluru

pusud - pusat

puti' - putih

sabbut - sebut

sabul - pengotor/jijik/cabul

sabun - sabun

sadja/adja - sahaja/saja

sahi - sahih/sah/benar

sai - serai

saing/saeng - pisang

salamat - selamat

salang - sarang

sambung - sambung

sampa' - sampah

sampai - sehingga/sampai

sannang - senang

sandal - tahan/bersandar

sarang-sarang - sedang-sedang/sederhana

sarap - sedap

sasapu - penyapu

lamari - almari

satru' - seteru

saupama - seumpama/contohnya

sayul - sayur

sigpit - sempit

sin - sen/duit

sipa' - sepak

sipug - sipu/tersipu/malu

sium - cium

sugha - suria/matahari

sulat - surat

sulgha' - syurga

supaya - supaya

tainga - telinga

talipun - telefon

ma-tanam - selesa/tenang

tanda' - tanda

tandas - tandas

tanum - tanam

tapuk - tapuk

tau-maas - orang tua/warga emas

taumpa' - terompah/kasut

tayi' - tahi

tayma' - terima

tay-tayan - titian

tuhan - tuhan

tudjuh - tuju

tunang - tunang

tunggal - tunggal

tuppak - tepuk/tepak

tuura - tolak (kata perintah)

turung/tirung - tudung/penutup

tuyup/huyup - tiup

ughat - urat

ulak - teriak/melalak

uli' - pulih/pulang/kembali

ullang - udang

uyum - senyum

uyuman - senyuman

waktu/masa - waktu/masa

yadtu/didtu/du'un - situ/sana/nun

kunisa - lusa

puk-puk - pukul

biinasa - dibinasa/dipukul

liyug/leyog - leher

kantil - katil

pag-bunu'an - peperangan/perbunuhan

nag-langgal - berserempak/berlanggar

sali' - sama/seri

sukal - gula

bai - rumah

kaddai - kedai

pag-puunan - perkumpulan/perhimpunan

kassa' - kaca

napas - nafas

tambuk - gemuk

malatah - banyak cakap/bibiran/melatah

marakag - manja

palla' - lucu

malangug - kuat bergurau

kasanyangan - ketenangan/kesenangan

liitupan - dilitupi

panayaman - permainan

rusa/dusa - dosa

laban - lawan/musuh

misalan - misalnya/contoh

jaum - jarum

ais - ais

mag-sukul - terima kasih/bersyukur

tindug - berdiri

lingkud - duduk

kaku - masuk

ghua' - keluar

maisug - berani

makusug - kuat

sugha - suria

lansuk - lilin

sunug - kebakaran

iban - kawan/dan/dengan

bidda' - beza

badju - baju

malingkat - cantik

mangi' - tak baik/buruk

mangihi' - kencing

mangintau' - buang air besar/berak

manau-manau - jalan-jalan

kili'/dupang/kangug - gila/bodoh/bangang

sumping - bunga

malayu' - jauh

sambi' - tukar/ganti

suru' - sudu

bata' - budak/muda

maas - tua

tau - orang

kaingatan - tahu

sung na - jom lah

kumaun - makan

marayau - baik

duuyan - durian

biya'diin - bagaimana

hariin/haain - dimana

ka'nu - bila (sudah berlalu)

ku'nu - bila (akan berlaku)

mainaat - pagi

dum - malam

mahapun - petang

mataas sugha - tengahari

bang - kalau

bana - suami

asawa - isteri

maghulang - abang/kakak

manghud - adik

otoh/oto' - panggilan untuk adik lelaki/abang/teruna

indah/inda' - panggilan untuk adik perempuan/kakak perempuan/gadis

baghay - sahabat/kawan/teman

sigha - rokok

atawa - atau

mag-adjal - memasak

muwi' - hendak pulang

minuwi' - telah pulang

uwi' - pulang (kata perintah)

uli' - kembali/sembuh

ulian/uli'ah - kembalikan (kata perintah)

nauli' - telah dikembalikan/ telah sembuh

matai - mati

patai/miyatai - telah mati

piyatai - dimatikan

pataya - matikan (kata perintah)

usug - lelaki

babaih - perempuan

siika' - teman wanita

Rujukan

sunting
 1. ^ https://www.ethnologue.com/language/tsg/23
 2. ^ a b HASSAN, Irene. Tausug-English dictionary: Kabtangan iban maana. Coordinated Investigation of Sulu Culture, 1975.
 3. ^ Tausug-English Dictionary: Kabtangan Iban Maana : Armour, Malcom S. : Free Download, Borrow, and Streaming : Internet Archive
 4. ^ Order of Tagalog Enclitic Words (learningtagalog.com)