Alam Melayu

Asia

Alam Melayu ialah istilah yang digunapakai untuk merujuk kepada Semenanjung Tanah Melayu dan Asia Tenggara di bahagian kepulauan. Istilah ini digunakan kerana Bahasa Melayu ialah bahasa pengantar atau lingua franca di kawasan-kawasan tersebut. Alam Melayu juga dikenali sebagai Nusantara atau Alam Jawi.

GeografiSunting

“Alam Melayu meliputi kawasan dari Madagaskar ke Tanah Melayu, Papua New Guinea, Australia, New Zealand, Kepulauan Pasifik dan sampai ke Taiwan”, Profeser Emeritus Dato' Dr.Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman, ahli arkeologi[1]

“Kepulauan Melayu meliputi Tanah Melayu hingga Tenasserimdan Kepulauan Solomon hingga Papua New Guinea”, Alfred Russel Wallace, sarjana Barat.[2]

BahasaSunting

“Bahasa serumpun di Alam Melayu mempunyai perkaitan dengan bahasa etnik peribumi. Persamaan ini boleh dikenal pasti melalui kata-kata tertentu.Apabila membuat perbandingan bahasa-bahasa serumpun ini, terdapat pertalian kekeluargaan bahasa-bahasa ini dengan Bahasa Melayu”, Profeser Emeritus Dato' Dr.Asmah Haji Omar, tokoh bahasa[3]

“Bahasa Melayu telah digunakan secara meluas di Alam Melayu sejak awal masihi lagi. Sifat orang Melayu yang gemar belayar telah mengembangkan lagi bahasa Melayu ke Alam Melayu. Tambahan pula sifat bajasa Melayu yang sederhana dan mudah dipelajari membolehkan bahasa ini diterima di alam Melayu”, Sutan Takdir Alisjahbana, tokoh bahasa.[4]

BudayaSunting

“Sejak awal lagi, budaya di Alam Melayu ini telah berkembang maju dengan munculnya beberapa kepandaian tertentu dalam bidang kesenian Antaranya termasuklah pembuatan gangsa dan seni mempertahankan diri. Kedua-kedua kepandaian ini merupakan ciptaan asli di Alam Melayu. Selain itu, nilai-nilai serumpun wujud dalam masyarakat Alam Melayu terutamanya gotong-royong. Dalam aspek seni persembahan pula, muncul wayang kulit di Kelantan dan Pulau Jawa”, Dato' A. Aziz Deraman, budayawan.[5]

  1. ^ Nik Hassan Shuhaimi Nik Abdul Rahman (et.al), Asal Usul Melayu, Induknya di Benua Sunda, Tanjung Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris, 2016, hlm. 15
  2. ^ Alfred Russel Wallace, The Malay Archipelago, Oxford: John Beaufoy Pub., 2009, hlm.60
  3. ^ Asmah Haji Omar, Ensiklopedia Bahasa Melayu , Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2008, hlm.4
  4. ^ Sutan Takdir Alisjahbana, Indonesia : Social and Cultural Revolution, Jakarta: Dian Rakyat, 2008, hlm. 25
  5. ^ A. Aziz Deraman, Masyarakat dan Kebudayaan Malaysia, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2005, hlm. 14