Pemproses
4-bit 8-bit 12-bit 16-bit 18-bit 24-bit 31-bit 32-bit 36-bit 48-bit 64-bit 128-bit
Penggunaan
16-bit 32-bit 64-bit
Saiz data
nibel   oktet   bait   kata   kata-d   kata-q

Integer, alamat ingatan, dan unit data 24-bit yang lain dalam bidang seni bina komputer ialah unsur yang tidak melebihi 24 bit (3 oktet) lebarnya. Seni bina unit pemprosesan pusat (CPU) dan unit logik aritmetik (ALU) 24-bit juga merupakan seni bina yang bersandarkan pendaftar, bas alamat, atau bas data dengan saiz itu.

Sistem/360 yang diumumkan oleh IBM pada 1964 merupakan sebuah sistem komputer yang popular. Ia mempunyai pengalamatan 24-bit serta pendaftar am dan aritmetik 32-bit. Awal 1980-an kemudian melihatkan komputer peribadi pertama yang popular, termasuk:

eZ80 ialah mikropemproses serta mikropengawal yang mempunayi pendaftar 24-bit dan pengalamatan yang serasi secara perduaan dengan Z80 8/16-bit.