Bit adalah gabungan perkataan binari dan digit yang membawa maksud digit perduaan, dan boleh mengambil nilai 0 atau 1. Sebagai contoh, nombor 10010111 adalah sepanjang 8 bit. Digit perduaan merupakan unit asas storan maklumat dan komunikasi dalam bidang pengkomputan dan teori maklumat digital. Teori maklumat juga menggunakan digit tabii yang dipanggil nat (atau nit). Pengkomputan kuantum pula menggunakan qubit, satu cebisan maklumat dengan kebarangkalian benar.

Kuantiti bit
Awalan SI Awalan perduaan
Nama
(Simbol)
Piawai
SI
Jarang
diguna
Nama
(Simbol)
Nilai
kilobit (kb) 103 210 kibibit (Kibit) 210
megabit (Mb) 106 220 mebibit (Mibit) 220
gigabit (Gb) 109 230 gibibit (Gibit) 230
terabit (Tb) 1012 240 tebibit (Tibit) 240
petabit (Pb) 1015 250 pebibit (Pibit) 250
eksabit (Eb) 1018 260 eksbibit (Eibit) 260
zetabit (Zb) 1021 270 zebibit (Zibit) 270
yotabit (Yb) 1024 280 yobibit (Yibit) 280

Bit juga merupakan unit ukuran, muatan maklumat satu digit perduaan. Simbolnya ialah bit, dan juga b (tidak rasmi). Unit ini juga dikenali sebagai shannon, dengan simbol Sh.


Pautan luarSunting