Kibibit (singkatan daripada kilo binary binary digit dalam bahasa Inggeris) ialah unit maklumat atau storan komputer yang disingkatkan kepada Kibit dan kekadangnya Kib. (Perhatikanlah bahawa singkatan-singkatannya bermula dengan huruf besar, manakala kbit tidak.)

Kuantiti bit
Awalan SI Awalan perduaan
Nama
(Simbol)
Piawai
SI
Jarang
diguna
Nama
(Simbol)
Nilai
kilobit (kb) 103 210 kibibit (Kibit) 210
megabit (Mb) 106 220 mebibit (Mibit) 220
gigabit (Gb) 109 230 gibibit (Gibit) 230
terabit (Tb) 1012 240 tebibit (Tibit) 240
petabit (Pb) 1015 250 pebibit (Pibit) 250
eksabit (Eb) 1018 260 eksbibit (Eibit) 260
zetabit (Zb) 1021 270 zebibit (Zibit) 270
yotabit (Yb) 1024 280 yobibit (Yibit) 280
1 kibibit = 210 bit = 1,024 bit
1 kibibit = 27 bait = 128 bait

Kibibit adalah berkait rapat dengan kilobit. Kilobit boleh merupakan sinonim kepada kibibit atau merujuk kepada 103 bit = 1,000 bit, bergantung kepada konteksnya.

Institut Sains dan Teknologi Kebangsaan memerhatikan "adalah penting bahawa awalan-awalan baru bagi gandaan-gandaan perduaan diakui sebagai bukan sebahagian Sistem Unit Antarabangsa (SI), sistem metrik moden." Harus diperhatikan juga bahawa unit-unit tersebut tidak digunakan secara umum di kalangan jurutera perisian dan jurutera elektrik profesional yang biasanya menggunakan awalan perpuluhan apabila merujuk kepada kuantiti-kuantiti perduaan.

Lihat juga

sunting

Pautan luar

sunting