Mebibit (singkatan daripada mega binary binary digit dalam bahasa Inggeris) ialah unit maklumat atau storan komputer yang disingkatkan kepada Mibit dan kekadangnya Mib.

Kuantiti bit
Awalan SI Awalan perduaan
Nama
(Simbol)
Piawai
SI
Jarang
diguna
Nama
(Simbol)
Nilai
kilobit (kb) 103 210 kibibit (Kibit) 210
megabit (Mb) 106 220 mebibit (Mibit) 220
gigabit (Gb) 109 230 gibibit (Gibit) 230
terabit (Tb) 1012 240 tebibit (Tibit) 240
petabit (Pb) 1015 250 pebibit (Pibit) 250
eksabit (Eb) 1018 260 eksbibit (Eibit) 260
zetabit (Zb) 1021 270 zebibit (Zibit) 270
yotabit (Yb) 1024 280 yobibit (Yibit) 280
1 mebibit = 220 bit = 1,048,576 bit = 1024 kibibit

Unit ini paling berguna untuk mengukur muatan ingatan capaian rawak (RAM) dan ingatan baca sahaja (ROM).

Mebibit adalah berkait rapat dengan megabit yang merupakan 106 bit = 1,000,000 bit, tetapi kekadangnya digunakan untuk menandakan nilai mebibit dalam slanga teknologi komputer.

Pada sepanjang dekad-dekad 1980-an dan 1990-an, para pengilang permainan video kekadang menonjolkan jumlah ROM kartrij dalaman (dalam “megabit”) pada bungkusan mereka sebagai tumpuan jualan mereka. Satu “megabit” adalah sama dengan 128 KiB; 8 “megabit” adalah sama dengan satu mebibait ROM yang mengandungi arahan dan data permainan.

Lihat juga sunting

Pautan luar sunting