Rencana ini adalah mengenai unit storan. Untuk teknologi perangkaian, sila lihat Gigabit Ethernet.

Gigabit ialah unit maklumat atau storan komputer yang disingkatkan kepada Gbit dan kekadangnya Gb.

Kuantiti bit
Awalan SI Awalan perduaan
Nama
(Simbol)
Piawai
SI
Jarang
diguna
Nama
(Simbol)
Nilai
kilobit (kb) 103 210 kibibit (Kibit) 210
megabit (Mb) 106 220 mebibit (Mibit) 220
gigabit (Gb) 109 230 gibibit (Gibit) 230
terabit (Tb) 1012 240 tebibit (Tibit) 240
petabit (Pb) 1015 250 pebibit (Pibit) 250
eksabit (Eb) 1018 260 eksbibit (Eibit) 260
zetabit (Zb) 1021 270 zebibit (Zibit) 270
yotabit (Yb) 1024 280 yobibit (Yibit) 280

1 gigabit = 109 = 1,000,000,000 bit (sama dengan 125 megabait perpuluhan atau 119.2 mebibait kerana 8 bit adalah sama dengan satu bait).

Gigabit adalah berkait rapat dengan gibibit, unit yang sama dengan 230 bits = 1,073,741,824 bit tanpa sebarang kekaburan.

Perhatikanlah bahawa perbezaan antara satu bilion bit dan satu gigibit adalah lebih daripada 7%. Ini adalah mencukupi untuk memberikan alasan ekonomi yang mendorong bagi mewakili sesetengah kelas peranti storan dalam gigabit atau gigabait (sebenar), berbanding dengan gibibit atau gigabait. Ingatan capaian rawak (RAM) dan cip kilat biasanya perlu mempunyai muatan kuasa dua, tetapi peranti-peranti yang lain seperti pemacu cakera keras tidak perlu.

Lihat juga

sunting

Pautan luar

sunting