Gibibit (singkatan daripada giga binary binary digit dalam bahasa Inggeris) ialah unit cadangan untuk data atau storan komputer yang boleh disingkatkan kepada Gibit atau Gib.

Kuantiti bit
Awalan SI Awalan perduaan
Nama
(Simbol)
Piawai
SI
Jarang
diguna
Nama
(Simbol)
Nilai
kilobit (kb) 103 210 kibibit (Kibit) 210
megabit (Mb) 106 220 mebibit (Mibit) 220
gigabit (Gb) 109 230 gibibit (Gibit) 230
terabit (Tb) 1012 240 tebibit (Tibit) 240
petabit (Pb) 1015 250 pebibit (Pibit) 250
eksabit (Eb) 1018 260 eksbibit (Eibit) 260
zetabit (Zb) 1021 270 zebibit (Zibit) 270
yotabit (Yb) 1024 280 yobibit (Yibit) 280
1 gibibit = 230 bit = 1,073,741,824 bit = 1,024 mebibit

Gibibit berkait rapat dengan gigabit, unit yang boleh merupakan sinonim kepada gibibit atau merujuk kepada 109 bit = 1,000,000,000 bit, bergantung kepada konteksnya.

Lihat juga

sunting

Pautan luar

sunting